Marta Rzepecka Fot. la

Marta Rzepecka od 1 września będzie dyrektorką Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Zarząd Powiatu Rawickiego w uzgodnieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty powierzył obowiązki dotychczasowej wicedyrektorki placówki na 5-letnią kadencję.

Nowa dyrektorka posiada wykształcenie z zakresu resocjalizacji, nauczania matematyki i oligofrenopedagogiki (pedagoga specjalna, zajmująca się nauczaniem i wychowaniem jednostek upośledzonych umysłowo) oraz zarządzania w oświacie.

Jej atutem jest bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niedostosowanymi społecznie – komplementuje Jacek Gwizdek, wicestarosta rawicki. la

Cały artykuł w 32. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*