Miasto zmieni swoje granice?

Jednym z obszarów, które mają zostać włączone do miasta jest północna część Sierakowa. Fot. Jakub Latusek
Jednym z obszarów, które mają zostać włączone do miasta jest północna część Sierakowa. Fot. Jakub Latusek

Czy miasto rozszerzy swoje granice? Ewentualna decyzja ma zostać poprzedzona rozmowami z mieszkańcami oraz skierowaną do nich ankietą.

Gmina planuje włączyć do miasta trzy obszary. Pierwszy z nich to północna część Sierakowa (od ulicy Ogrodniczej do obwodnicy DK36 oraz od ronda Biały Orzeł do ronda WOŚP i ronda J. Zelka). Kolejny znajduje się przy Szymanowie: od ulicy 1000-lecia w Rawiczu do ul. Wiatracznej w Szymanowie. Ostatni obszar znajduje się w okolicy Dębna Polskiego: od ul. Kamińskiego w Rawiczu do ul. Rawickiej w Dębnie Polskim.

– W związki z planami inwestycyjnymi oraz rozwojem budownictwa mieszkaniowego przy granicach Miasta Rawicz, proponuje się podjęcie działań zmierzających do zmiany granic administracyjnych miasta poprzez włączenie części obszaru Gminy Rawicz, tj. części obrębów geodezyjnych Szymanowo, Dębno Polskie, Sierakowo, Łaszczyn, Sarnówka – brzmi treść uzasadnienia uchwały.

Zgoda rady na działania

Jakiekolwiek próby zmiany obszaru miasta musiały zostać najpierw przegłosowane przez rawickich radnych. Chociaż bez wsparcia rajców opozycyjnych (ci wstrzymali się od głosu), uchwała została przyjęta, co oznacza, że miasto ma „zielone światło” do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie włączenia nowych terenów do granic miasta.

– Mimo pytań radnych Klubu Samorządni PRA na posiedzeniu komisji burmistrz nie przedstawił żadnych danych i analiz dotyczących, m.in. ilości wniosków o odrolnienie, kosztów, jakie poniesie gmina i mieszkańcy, np. związanych z wymianą dokumentów prywatnych, firm, kont itp. w związku ze zmianą granic, wpływu tych zmian na zagospodarowanie terenów (istniejące lasy, ogródki działkowe). W związku z brakiem podstawowych informacji radni wstrzymali się od głosu. Będziemy wnikliwie obserwować proces konsultacji społecznych. Głos mieszkańców będzie dla nas wyznacznikiem do dalszych działań – przekazali nam radni z klubu Samorządni PRA.

Najpierw konsultacje

Według planu do ludzi mieszkających na terenach, które miałyby zostać włączone do miasta, skierowania zostanie również ankieta. Będą mogli w niej odpowiedzieć, czy są za przyłączeniem swojego obszaru do Rawicza. Mają się odbyć również konsultacje w formie spotkań z mieszkańcami.

Większe miasto – mniejsze sołectwa

Jak ostrzega były burmistrz Rawicza Tadeusz Pawłowski, jeśli dojdzie do powiększenia miasta, to „stracić“ na tym mogą sołectwa, których obszary zostaną pomniejszone. To nie jedyna „strata” – sprawa ma też wymiar finansowy.

– Sołectwa, którym ubędzie mieszkańców, stracą proporcjonalnie fundusze sołeckie, a gmina nie uzyska na to refundacji z budżetu państwa, jeśli taka refundacja nadal obowiązuje – twierdzi T. Pawłowski.

Sprawie powiększenia granic miasta będziemy się nadal przyglądali. Do tematu wrócimy niebawem.

Jakub Latusek