Miliony na bibliotekę i centrum senioralne

Budynek dawnego gimnazjum stanie się multiblioteką. Obok powstanie centrum dla seniorów. Fot. UMG Rawicz

Odwołanie od decyzji Urzędu Marszałkowskiego przyniosło skutek. Rawiczowi przyznano dodatkowe punkty, co pozwoliło na pozyskanie 7,4 mln zł dofinansowania na rewitalizację dwóch budynków w centrum miasta.

Sytuację z całą pewnością można przyrównać do dobrego filmu budującego napięcie. Najpierw brak dotacji, następnie odwołanie, a ostatecznie pozyskane ponad 7 mln złotych.

Projekt obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Ignacego Buszy 5 na Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i niesamodzielnych oraz Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej. Budynek pooświatowy gimnazjum przy ul. Szarych Szeregów 3 zostanie przebudowany na Rawicką Multibibliotekę.

– Przestrzeń integracji międzypokoleniowej przy nowo powstałej bibliotece otrzyma nowe funkcje i stanie się Rawickim Dziedzińcem Kultury – przekazał kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami w rawickim magistracie Bernard Piskorz.

Chcą wydłużyć czas realizacji

Projekt ma zostać zrealizowany w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2020, ale gmina będzie starała się o wydłużenie terminu realizacji zadania do końca roku 2021.

– Pozwoli to na rozłożenie finansowania w czasie i da czas na swobodniejszą realizację przebudowy budynków. Z uzyskanych środków ma być również częściowo przebudowana płyta rynku. Gmina już ogłosiła przetarg na rewitalizację – mówi burmistrz Grzegorz Kubik.

Szacowana wartość zadania to 20,8 mln zł, a przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7,4 mln zł.

Koordynatorem działań społecznych w odrestaurowanej przestrzeni miejskiej i obiektach będzie partner Gminy – Stowarzyszenie „Rawicz Aktywności Pozytywnej“, które zostało wyłonione w drodze konkursu. Partnerem gminy jest również Starostwo Powiatowe, które jest instytucją współprowadzącą z gminą oddział Rawickiej Biblioteki Publicznej.

Część środków na rynek

Zaoszczędzone dzięki dofinansowaniu kwoty maja zostać wykorzystane przy realizacji rewitalizacji rawickiej starówki. Przetarg na to zadanie już wystartował.

Rewitalizacja rawickiego rynku ma obejmować przede wszystkim przebudowę i modernizację nawierzchni, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego oświetlenia, wykonanie fontanny, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia drzew niskopiennych wraz z zabezpieczeniem systemów korzeniowych i pielęgnacją drzew istniejących.

Jakub Latusek