Mimo braku uczniów nie zlikwidowano szkoły

fot. ama

Podczas ostatniej sesji radni gminy Lipno uznali, że jeszcze nie teraz, ale dopiero w przyszłym roku będą decydować o likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia im. generała Dezyderego Chłapowskiego. Placówka od dwóch lat nie ma żadnych chętnych do nauki, a mimo wszystko będzie nadal funkcjonować.

30 marca 2017 roku Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na tej podstawie przekształcono Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie w Branżową Szkołę I Stopnia.

– Powstały wówczas Zespół Szkół w Lipnie łączył podstawówkę i branżówkę właśnie. Od 2017 roku mimo naborów do szkoły branżowej nie zgłosił się żaden chętny– przyznaje Łukasz Litka, wójt Lipna.

W związku z tym samorządowcy uznali, że szkołę trzeba będzie zlikwidować. W lutym tego roku podjęli uchwałę intencyjną, która wymagała jednak opinii kuratorium oświaty. Ta spłynęła do gminy w marcu. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wydała pozytywna opinię w sprawie likwidacji szkoły branżowej.

W czasie poniedziałkowej (27 maja) sesji Rady Gminy pod głosowanie poddano dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia, a druga rozwiązania Zespołu Szkół w Lipnie. Radni mieli też w ręku zgodę miejscowego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W projekcie uchwały była mowa o likwidacji placówki z dniem 31 sierpnia 2019 roku, a jako przyczynę podano nieprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych ze względu na brak uczniów. Ostatecznie za uchwałą głosowało sześciu radnych, a przeciw było siedmiu.

-Większość radnych zdecydowała podczas sesji, że z podjęciem tych uchwał warto poczekać do przyszłego roku, kiedy to mają być tworzone zespoły szkolno-przedszkolne – wyjaśnia wójt Lipna Łukasz Litka.

Michał Wiśniewski/Rob