Miniony rok w statystykach USC

W Górze w porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrosła liczba ślubów. Fot. arch. nasze miasto
W Górze w porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrosła liczba ślubów. Fot. arch. nasze miasto

Urzędy Stanu Cywilnego podsumowały dane za 2019 rok. Wiadomo już, jak w regionie kształtowała się liczba urodzeń, zgonów, zawieranych związków małżeńskich oraz rozwodów. Dowiedzieliśmy się też, jakie imiona najczęściej nadawali swoim dzieciom rodzice.

W 2019 roku gostyński Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował mniej ślubów, a także urodzeń dzieci niż w roku poprzednim.

Gostyń: górą chłopcy

W ub.r. zarejestrowano 751 urodzin, z czego 722 dotyczyło dzieci urodzonych w Gostyniu, a 27 to akty z zagranicy. Wśród noworodków było zdecydowanie więcej chłopców (391), niż dziewczynek (331).

– Rodzice najczęściej wybierali następujące imiona: wśród chłopców – Antoni, Jan, Szymon, Wojciech i Aleksander oraz wśród dziewczynek – Maja, Lena, Zofia, Laura, Zuzanna. Dla porównania: w 2018 roku dzieci urodzonych w Gostyniu było 772 i 31 transkrypcji. Również w poprzednich latach rodziło się więcej chłopców (397) niż dziewczynek (375) – informuje USC w Gostyniu.

Gostyński USC zarejestrował w ubiegłym roku 438 zgonów: 433 zgony miały miejsce na terenie gminy Gostyń, a 5 to transkrypcja aktów z zagranicy.

W omawianym okresie zarejestrowano również 120 małżeństw. 117 ślubów odbyło się na terenie gminy Gostyń, a 3 to akty z zagranicy.

– Liczba zawartych małżeństw zmalała w porównaniu do roku 2018, kiedy to na taki krok zdecydowało się 138 par. Małżeństwa cywilne w roku 2019 stanowiły ponad 52% wszystkich zawieranych małżeństw, czyli więcej niż rok wcześniej (45%) – dodają pracownicy gostyńskiego USC.

W 2019 r. Urząd Stanu Cywilnego w Gostyniu odnotował także więcej rozwodów (39) niż rok wcześniej (37), ale nadal mniej niż w latach poprzednich: odpowiednio 2017 – 53 i 2016 – 42.

Leszno: 1659 urodzeń, 937 zgonów

W przypadku leszczyńskiego Urząd Stanu Cywilnego, w 2019 roku odnotowano 1659 urodzeń, 350 małżeństw, 937 zgonów oraz 140 rozwodów. Z kolei najpopularniejszymi imionami wśród chłopców były: Wojciech, Antoni, Jan, Marcel, Leon, a wśród dziewczynek: Julia, Lena, Zofia, Maja, Gabriela.

Wschowa: narodziny do lipca

Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego we Wschowie, to liczba narodzonych dzieci uwzględniona jest od stycznia do lipca 2019 roku.

– Do lipca 2019 roku urodziło się 89 dzieci. Nie mamy statystyk za dalsze miesiące, ponieważ w sierpniu w tutejszym szpitalu został zamknięty oddział położnictwa. Najpopularniejsze imiona: Mikołaj, Zofia, Maria. Zawartych zostało 96 małżeństw oraz zarejestrowano 335 zgonów – informuje Małgorzata Masłowska, zastępca kierownika USC we Wschowie.

Góra: więcej ślubów

Z danych górowskiego USC wynika, że w porównaniu z rokiem 2018 znacznie wzrosła liczba ślubów. W 2019 zarejestrowano 140 małżeństw, a w 2018 zaledwie 123. Zarejestrowano 58 rozwodów.

Rawicz: Maria i Antoni

W rawickim Urzędzie Stanu Cywilnego w 2019 roku, najpopularniejszymi imionami wśród dziewczynek były: Maria, Oliwia, Amelia oraz Wiktoria, a w przypadku chłopców: Antoni, Jakub, Wojciech, Aleksander oraz Jan.

Najpopularniejsze imiona

Dla dziewczynek:

Maja, Lena, Zofia, Julia, Laura, Zuzanna, Gabriela, Maria, Oliwia, Wiktoria, Hanna, Alicja, Lena, Amelia, Pola, Helena, Nadia, Anna. Antonina, Aleksandra, Emilia, Laura, Liliana, Iga, Marcelina

Dla chłopców:

Antoni, Jan, Szymon, Wojciech, Aleksander, Marcel, Leon, Mikołaj, Jakub, Franciszek, Kacper, Filip, Adam, Ignacy, Michał, Bartosz, Julian, Maciej, Natan, Borys, Oskar Tymon, Stanisław

Natalia Kurpisz