Nadal chcą się kształcić

Fot. CAN

Z prof. dr hab. Maciejem Pietrzakiem, rektorem PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie rozmawia Natalia Kurpisz.

Przed jakimi wyzwaniami stoi PWSZ u progu nowego roku akademickiego?
Tegoroczna inauguracja ma szczególny charakter, bo rozpoczyna dwudziesty rok funkcjonowania naszej uczelni. Zbiegło się to też ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i 390-tą rocznicę przybycia uchodźcy, naszego patrona Jana Amosa Komeńskiego do Leszna. Dlatego inauguracja będzie miała uroczysty charakter. Wraz z naszymi partnerami, przyjaciółmi z Korei Południowej, Kazachstanu, Ukrainy, Szwajcarii i Czech podpiszemy przed pomnikiem naszego patrona deklarację „Uniwersytet w służbie tożsamości i suwerenności narodów” oraz założymy Ogród Narodów, w którym posadzimy drzewka, reprezentujące współpracujące z nami państwa. Świadomie używam określenia „funkcjonowanie”, a nie tylko „istnienie”, bo to pierwsze oznacza dynamikę, aktywność i poszukiwanie nowych rozwiązań, a więc działania, które są naszą domeną i na których bardzo nam zależy. I tej aktywności będziemy bardzo potrzebowali, ponieważ stoimy przed poważnym wyzwaniem, jakim jest wprowadzanie w życie zapisów nowej, obowiązującej od 1 października ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wśród czekających nas zadań znajdujemy m.in. obowiązek uchwalenia nowego statutu, który będzie podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie uczelni, modyfikację regulaminu studiów, wybór Rady Uczelni, zastępującej dotychczas funkcjonujący Konwent i wiele innych. Warto podkreślić, iż zgodnie z ustawą stajemy się teraz ”publiczną uczelnią zawodową”. Nową ustawę postrzegamy jako szansę wprowadzenia wielu pozytywnych zmian, usprawniających działanie uczelni

Na jakie nowe kierunki można było aplikować w obecnej rekrutacji?

Modyfikujemy i rozbudowywujemy naszą ofertę edukacyjną i dostosowujemy ją do potrzeb miasta i regionu oraz potrzeb, aspiracji i ambicji mieszkających tu młodych ludzi. W tym roku akademickim oferujemy dwa nowe kierunki: mechatronikę i administrację. Czekamy na decyzję w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich z fizjoterapii. Trwają też prace nad kolejnymi kierunkami, ale ich wprowadzenie wymaga pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sztandarowym produktem edukacyjnym są studia dualne, będące najlepszym sposobem na dobre przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. Są one efektem naszej dobrej współpracy z firmami i pracodawcami regionu leszczyńskiego.

Jak przebiegała tegoroczna rekrutacja i które z kierunków cieszyły się największym zainteresowaniem?
W wyniku tegorocznej rekrutacji naszymi studentami zostało 528 osób na studiach pierwszego stopnia oraz 97 osób na studiach drugiego stopnia. Największą popularnością cieszyły się: pedagogika studia I stopnia, pedagogika studia II stopnia – stacjonarne dla pracujących oraz filologia – język angielski. Stałym i utrzymującym się trendem jest spadek liczby kandydatów na studia niestacjonarne i chętnych do korzystania z domu studenckiego.

W jaki sposób zachęci pan młodzież do studiowania na PWSZ?
Odpowiedź jest prosta – jeśli młodzi ludzie z Leszna i regionu leszczyńskiego chcą studiować w otwartej, przyjaznej, życzliwej, kameralnej i dzięki naszym zagranicznym przyjaciołom – wielokulturowej atmosferze, to tu ją właśnie znajdą. Jeśli chcą zdobywać nie tylko umiejętności i kompetencje zawodowe i społeczne, ale także rozwijać i odkrywać swoje indywidualne talenty, np. artystyczne, sportowe czy naukowe, to powinni dołączyć do projektu pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, ważnego elementu wielkopolskiego i polskiego systemu wyższego kształcenia zawodowego. Jestem głęboko przekonany, iż tu naprawdę można „rozwinąć skrzydła” i „wznieść się wyżej” i nie trzeba wyjeżdżać studiować w dużej aglomeracji miejsko-przemysłowej.

Maciej Pietrzak – geograf, ekolog krajobrazu, nauczyciel akademicki. W latach 1973-1977 studiował geografię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; doktorat nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej obronił w 1986 r. Od 1999 r. doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2000 r. profesor nadzwyczajny AWF w Poznaniu i PWSZ, a od 2012 r. profesor nauk o Ziemi. Wybrany rektorem PWSZ na kadencję 2012-2016 i 2016-2020, od 2013 profesor zwyczajny PWSZ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*