Nagroda za kampanię „Drugie Życie”

Nagrodą za udział w akcji był m.in. czek charytatywny na kwotę 2000 zł, który wesprze jedną z uczennic ZSOiZ. Fot. ZSOiZ w Krobi

W październiku 2018 roku rozpoczęła się przygoda Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z kampanią “Drugie życie – transplantacja. Masz dar uzdrawiania”.

Właśnie wtedy uczniowie zaangażowani w akcję udali się do Poznania na inaugurację akcji “machina ruszyła”.

– Robiliśmy wszystko, aby dotrzeć do jak największej liczby osób i zwiększyć świadomość społeczną na temat transplantacji. W tym celu zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, do których zaliczyć możemy: konkurs na plakat “Transplantacja to życie”, konferencję z lekarzem i osobami po przeszczepie oraz happening ulicami Krobi – relacjonuje Zofia Andrzejewska, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.

Działania w ramach akcji

Ponadto podczas krobskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zebrania z rodzicami zorganizowano konferencje, które zostały poprzedzone inscenizacją pod hasłem „Życie po przeszczepie”.

– Przygotowaliśmy także wystawy tematyczne, które przez pewien czas można było obejrzeć w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz w tutejszym kościele parafialnym. W marcową sobotę pojawiliśmy się także na ulicach naszego miasta. Nie mogło nas zabraknąć podczas drzwi otwartych w naszej szkole oraz Biegu Wiosny w Karcu, gdzie nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszędzie, gdzie byliśmy, rozdawaliśmy oświadczenia woli i zaprojektowane przez nas ulotki, a także odpowiadaliśmy na zadawane pytania i staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości – dodaje Zofia Andrzejewska.

Raport z akcji Po zakończeniu działań organizatorzy akcji sporządzili raport, a 28 maja 2019 roku pojechali do Poznania, gdzie w Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli w zakończeniu tegorocznej edycji kampanii, podczas którego podsumowano całą akcję i nagrodzono najlepsze szkoły.

Otrzymali nagrodę główną Osoby z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi zaangażowane w akcję otrzymały Nagrodę Główną. Były nią podziękowania dla uczniów oraz nauczycieli zaangażowanych w kampanię, a także czek charytatywny na 2000 złotych, który ucieszył ich najbardziej. Dzięki tej nagrodzie finansowej oraz wsparciu Stowarzyszenia “Ziemia Krobska” będzie można wesprzeć uczennicę ZSOiZ w Krobi.

Potrzebne jest Oświadczenie woli

Pamiętajmy, że oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc.

– Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów – czytamy na stronie kampanii “Drugie życie – transplantacja. Masz dar uzdrawiania”.

Zasady kampanii

W ramach kampanii jej organizatorzy zachęcają młodzież do przeprowadzenia na terenie swoich szkół kampanii informacyjnych mających popularyzować oświadczenia woli. Kształt prowadzonej akcji zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania młodzieży.

Uczniowie mogą m. in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne.

Zadaniem szkoły jest wyznaczenie spośród uczniów koordynatorów działań, którzy będą łącznikami pomiędzy organizatorami a placówką.

Natalia Kurpisz