Nie będzie elektrowni

Fot. arch

Przypomnijmy, że elektrownię na biomasę chciała wybudować norweska firma Tergo Power. Miała znaleźć się tuż przy węźle „Święciechowa” na budowanej S5, a więc nieopodal nowo otwartego przedszkola, sali wiejskiej i wzdłuż planowanej strefy przemysłowej.

Marek Lorych, wójt Święciechowy poparł stanowisko protestujących i zarekomendował radnym wykreślenie z planu zagospodarowania przestrzennego planowanej elektrowni na słomę.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, jedna osoba była przeciwna, a jedna wstrzymała się od głosu. Planowana inwestycja nie spotkała się też z aprobatą mieszkańców i okolicznych miejscowości, a protest podpisało 650 osób.

– Uważam, że radni postąpili właściwie przyjmując w uchwale Rady Gminy zapisy, które wykluczają powstanie elektrowni. Można się spodziewać, że firma będzie starała się podważyć czy zaskarżyć podjętą uchwałę – komentuje Marek Lorych.

Przedstawiciele Tergo Power zapewniają, że usytuowanie elektrowni na terenie gminy byłoby stabilnym źródłem przychodów z tytułu lokalnych podatków. W okresie 25-letniego funkcjonowania gminy wpłynęłoby dodatkowo ponad 50 milionów złotych, które można by przeznaczyć np. na inwestycje rozwojowe.

– Głosowanie nad uchwałą dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało przeprowadzone z naruszeniem zasad procedury planistycznej. Po wprowadzonych dwa dni wcześniej istotnych zmianach głosowanie nie powinno w ogóle mieć miejsca. Po naniesieniu autopoprawek, plan powinien być ponownie wyłożony do publicznych konsultacji. Złożyliśmy w tej sprawie skargę do wojewody i czekamy na odpowiedź – mówi Marcin Śmiech z Tergo Power.

– Z jednej strony samorządowcy kierując się głosami wyborców, a nie mieszkańców, celowo blokują powstanie elektrowni mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko, ale w to miejsce dopuszczają lokalizowanie inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dodaje Marcin Śmiech.

Wójt ma nadzieje, że niebawem pojawią się inwestorzy mający pomysły na zagospodarowanie tego terenu.

– Gmina powinna zaprosić do rozmów inwestorów i wspólnie z nimi przygotować infrastrukturę pod prowadzenie działalności – dodaje Marek Lorych.

Cały artykuł jest również dostępny w 42 numerze Panoramy Leszczyńskiej z 2018 roku. Zapraszamy do zakupu e-wydania:

AUTOR ARTYKUŁU: nat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*