Nie wszystkie samorządy chcą wspierać szpital

Do Rawicza przyjeżdżają też pacjenci z Dolnego Śląska. Fot. Jakub Latusek
Do Rawicza przyjeżdżają też pacjenci z Dolnego Śląska. Fot. Jakub Latusek

Czy Szpital Powiatowy w Rawiczu może liczyć na wsparcie lokalnego samorządu? Z wnioskiem o podjęcie kroków w tej sprawie zwrócił się do burmistrza radny Mariusz Suchanecki.

Zapytanie o możliwość finansowego wsparcia jest pokłosiem wystąpienia prezesa szpitala powiatowego – Tomasza Paczkowskiego, podczas którego przedstawił radnym sytuację finansową i kadrową rawickiej placówki medycznej oraz omówił najważniejsze inwestycje.

– Sytuacja szpitali w Polsce jest coraz gorsza. Dostęp do opieki medycznej utrudniony, a od początku roku zlikwidowano kilkanaście tysięcy łóżek w szpitalach. W związku z powyższym, samorządy gminne od wielu lat wspierają finansowo szpitale powiatowe i wojewódzkie mając świadomość, jak ważną rolę pełnią w zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki medycznej lokalnych społeczności. Braki kadrowe i sprzętowe mają wpływ na obsługę pacjentów i jakość wykonywanych usług. Dlatego podjęcie działań w tym zakresie jest niezbędne wobec problemów w finansowaniu szpitali w obecnym systemie NFZ – argumentował radny Mariusz Suchanecki podczas ostatniej sesji rady miejskiej.

Jak przekazał burmistrz Grzegorz Kubik, gminom powiatu rawickiego nie udało się znaleźć porozumienia w sprawie wspólnego działania na rzecz szpitala.

– Gmina Rawicz jest jednak otwarta na formę wsparcia w postaci zakupu sprzętu dla placówki pod warunkiem zachowania dotychczasowych zasad udziału w tym wsparciu pozostałych gmin powiatu rawickiego (proporcjonalnie do liczby mieszkańców; przyp. red.) – przekazał burmistrz.

W 2017 roku dzięki wsparciu finansowemu gmin Rawicz i Bojanowo przy współudziale Starostwa Powiatowego w Rawiczu, szpital został wyposażony w nowoczesny ultrasonograf. Koszt zakupu urządzenia to 159 tys. zł.

Jakub Latusek