(Nie)wielkie zmiany w Sarnówce?

Przez duże natężenie ruchu, skrzyżowanie w Sarnówce jest utrapieniem dla wielu kierowców. Fot. Jakub Latusek

Burmistrz Grzegorz Kubik w marcu tego roku spotkał się z mieszkańcami Sarnówki, którzy zwrócili uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 36 z drogą powiatową w Sarnówce. W kwietniu burmistrz wystosował pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, która poparła argumentację gminy i wykona postulowane zmiany.

Burmistrz Grzegorz Kubik z uwagi na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa w piśmie z dnia 23 kwietnia zawnioskował do GDDKiA o przebudowę skrzyżowania.

– Wniosek, który złożyłem, dotyczył przebudowy skrzyżowania na rondo lub wybudowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej – tłumaczy burmistrz Rawicza.

Przebudowa czeka na akceptację i środki

W swojej odpowiedzi GDDKiA potwierdziło konieczność przebudowy skrzyżowania oraz decyzję o zgłoszeniu do programu skupiającego zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na sieci dróg krajowych. Jak zauważa GDDKiA, „przygotowany Program Inwestycji dla tego przedsięwzięcia znajduje się w fazie oczekiwania na akceptację, po której spodziewać się będzie można przyznania środków na ten cel”.

Kiedy mieszkańcy mogą liczyć na zmiany jednak nie podano.

Ścieżka (nie tylko) rowerowa

Zmiany już wkrótce pojawią się na ścieżce rowerowej prowadzącej od ronda sarnowskiego do Miejskiej Górki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyjęła postulaty wysunięte przez burmistrza Rawicza Grzegorza Kubika.

Zmiany czekają pieszych i rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej od ronda sarnowskiego do Miejskiej Górki. Obecnie ścieżka oznakowana jest znakami C-13 (droga dla rowerów). GDDKiA przychyliła się do wniosku Grzegorza Kubika i wprowadzi znaki C13/C-16 oznaczające drogę dla pieszych i rowerów oraz zastosuje odpowiednie oznakowanie poziome (P23 – droga dla pieszych) w uzupełnieniu istniejącego oznakowania.

Według GDDKiA zmiany zostaną wprowadzone w terenie po wykonaniu projektu organizacji ruchu, zaopiniowaniu go przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i zatwierdzeniu w poznańskim oddziale instytucji w Poznaniu.

Jakub Latusek