Nowa strefa pod inwestycje

fot. mapa.invest-park.com.pl

Radni zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla działek położonych w Kątach i Masłowie. Oznacza to, że w przyszłości znajdą się tam kolejne grunty inwestycyjne pod przemysł.

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby umożliwienia rozwoju terenów inwestycyjnych w południowej części gminy, w szczególności obiektów usługowych oraz produkcyjnych – tłumaczą inicjatorzy w projekcie uchwały.

Powierzchnia terenu objętego uchwałą wynosi 50 hektarów w niewielkim stopniu zabudowanego. Nie występują też tam grunty III klasy, dlatego nie ma konieczności występowania o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Strefa inwestycyjna „Dębno Polskie – Kąty” znajduje się po prawej stronie dawnej „piątki” w kierunku Wrocławia. W jej sąsiedztwie powstanie fabryka filtrów samochodowych firmy Hengst. Niemiecki koncert wykupił działkę od gminy w br.

W gminnym zasobie gruntów znajdują się jeszcze trzy inne obszary inwestycyjne. Pierwszym z nich jest Strefa Aktywności Gospodarczej Sierakowo Północ I i II, czyli 50 ha znajdujące się na północy miasta. Na wschodzie jest natomiast strefa „Tysiąclecia wschód” (42 ha). Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okolicy Łaszczyna, Izbic i Sierakowa. Łącznie ma się tam znaleźć 180 ha pod budowę magazynów, zakładów produkcyjnych z zakazem zabudowy mieszkaniowej.

Wkrótce zostanie wyłoniona firma projektowa, której przygotuje odpowiednie dokumenty dla strefy „Dębno Polskie – Kąty”. LA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*