Nowoczesna w szerokiej koalicji

Z posłem Adamem Szłapką rozmawia Dariusz Staniszewski

Wybór Katarzyny Lubnauer na przewodniczącą Nowoczesnej oznacza, że Ryszard Petru nie sprawdził się na tym stanowisku?
Ryszard Petru był twórcą Nowoczesnej i to jemu się udało zaangażować wszystkich ludzi, którzy przyszli na Torwar dwa i pół roku temu, a później zdecydowali się wystartować w wyborach. Petru był pierwszym przewodniczącym, jednak w listopadzie odbyły się demokratyczne wybory, które wygrała Katarzyna Lubnauer. Chcę podkreślić, że program Nowoczesnej i wartości, które reprezentujemy, nie zmieniły się.

Wybory samorządowe otworzą maraton wyborczy. Czy powstanie szeroka koalicja, której głównym zadaniem będzie odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy?
Partie polityczne są po to, by realizować program, który reprezentują i przekonać do niego wyborców. Dziś jednak mamy poważne zagrożenie fundamentów ustrojowych w Polsce. W listopadzie wyborami samorządowymi rozpocznie się cykl, który skończy się dopiero w maju 2020 r. Mamy świadomość tego, że polityka obecnej większości parlamentarnej jest zagrożeniem dla funkcjonowania samorządów, m, in. poprzez zmiany w ordynacji wyborczej. Dlatego jesteśmy gotowi do rozmów o szerokiej koalicji demokratycznej, w której uczestniczyć będą różne podmioty. Często mają one odmienne programy i tożsamości, ale jednoznacznie opowiadają się za konstytucyjnym państwem prawa i wartościami demokratycznymi. Taka koalicja zawarta na poziomie ogólnopolskim dotyczyć będzie głównie wyborów do sejmików wojewódzkich i miast wojewódzkich.

A na szczeblu powiatów?
Na niższym poziomie Nowoczesna też jest gotowa do rozmów. W wyborach samorządowych różnice programowe nabierają mniejszego znaczenia, bo na poziomie samorządów rozwiązuje się zazwyczaj konkretne sprawy. Ważne, by w samorządzie byli ludzie, którzy potrafią sprawnie nim zarządzać.

Jakie macie plany na wybory samorządowe w Lesznie? Czy ugrupowanie wystawi swoją listę kandydatów?
Nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy do wyborów pójdziemy jako Nowoczesna, czy w ramach szerszego bloku. Bierzemy obie wersje po uwagę. Gotowi jesteśmy do rozmów o samorządzie ze wszystkimi organizacjami, również z KOD-em, który w Lesznie jest prężną organizacją.

Mówi się, że Nowoczesna poprze Grzegorza Rusieckiego w walce o prezydenturę miasta. A może rozważany jest inny kandydat?
Nie prowadziliśmy jeszcze oficjalnych rozmów z Platformą Obywatelską, obecnie toczą się nieoficjalnie, sondażowe rozmowy z poszczególnymi politykami tej formacji. Mogę zadeklarować, iż jesteśmy gotowi do rozmów i rozważamy wszystkie możliwe scenariusze.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*