O inwestycjach, opłacie za wywóz śmieci i dziale kontrolingu

187
Dawid Tomczak Fot. ss

Z Dawidem Tomczakiem, prezesem Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie, rozmawia Dariusz Staniszewski

W grudniu upłynie rok, gdy został pan szefem MZO. W jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo i jakie są plany związane z jego rozwojem?
Na szczegółową ocenę dokonanych zmian przyjdzie poczekać do końca roku obrachunkowego, po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz oceny działalności zarządu przez właścicieli spółki. Zakład stoi przed ważnymi wyzwaniami inwestycyjnymi. Bieżącej wymiany wymagają zużyte i wyeksploatowane pojazdy specjalistyczne, maszyny i urządzenia. Największym wyzwaniem inwestycyjnym jest rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani. Należy rozbudować zaplecze magazynowe wraz z infrastrukturą, musimy rozpocząć budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w zamkniętych reaktorach oraz rekultywację starej i budowę nowej kwatery składowiska.

Szykują się ogromne wydatki.
Te najważniejsze inwestycje są wymuszone koniecznością dostosowania infrastruktury do przepisów o ochronie środowiska. Szacowane są one na około 19 mln złotych. Łącznie plany inwestycyjne spółki na najbliższe dwa lata opiewają na ponad 28 mln zł.

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki za wywóz śmieci. Skąd ta podwyżka?
Wysokość tzw. opłaty śmieciowej jest ustalana każdorazowo przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Związek szczegółowo analizuje wszystkie koszty, które składają się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z zasadą: „zanieczyszczający płaci”. Opłata ta uwzględnia wiele czynników, a jej wysokość zależy m.in. od liczby osób wytwarzających odpady i ich rodzaju. Wpływ na wysokość opłaty mają również koszty dotyczące sposobu odbioru, transportu i technologii zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu. Analiza wymienionych czynników wymusiła zmianę wysokości opłaty.

Cały artykuł w 45. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

*