Koniunktura w rolnictwie jest zła – wynika z odpowiedzi rolników w ankietach przeprowadzonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Aż 77 proc. ankietowanych obawia się o przyszłość gospodarowania, na co głównie ma wpływ bieżąca, wyjątkowo niska, opłacalność produkcji rolniczej.

Dział ekonomiki WODR w Poznaniu prowadzi systematyczne badania sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce w formie ankiet wśród rolników. Pytają m.in. o ich sytuację finansową i strukturę produkcji. Nastroje w rolnictwie nie należą do najlepszych.
Przychody pieniężne gospodarstw jako mniejsze niż jesienią ub.r. wykazuje aż 38 proc. rolników, tyle samo uznaje za takie same, a tylko jedna piąta twierdzi, że wzrosły. Także nastroje wśród właścicieli gospodarstw nie są optymistyczne – ledwie 14 proc. z nich twierdzi, że sytuacja finansowa w tym roku będzie lepsza.

Sytuacja ta ma odzwierciedlenie w polityce zakupowej gospodarstw. Wykonuje lub planuje inwestycje budowlane tylko 14 proc. gospodarstw, a zakupy urządzeń i maszyn – 29 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem poziom inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń jest o 3 proc. wyższy, natomiast w zakresie inwestycji budowlanych pozostaje na takim samym poziomie. Zdecydowana większość rolników nie planuje inwestycji.

Niekorzystne trendy są widoczne także w bieżących wydatkach gospodarstw. Więcej nawozów kupiło tylko 8 proc. rolników, a aż 68 proc. nabyło tyle samo. Z podobnymi proporcjami mamy do czynienia w przypadku środków ochrony roślin i pasz. Niekorzystna koniunktura widoczna jest także w polityce kredytowej gospodarstw, która pogorszyła się w ostatnich miesiącach. Tylko 30 proc. ankietowanych wzięło lub planuje wziąć kredyty preferencyjne, a zaledwie 12 proc. – kredyty rynkowe. W obu rodzajach kredytów w ostatnich miesiącach zanotowano spadek – odpowiednio o 12 i 5 proc.

Perspektywę gospodarowania za dobrą uznało ledwie 14 proc. badanych gospodarstw, za złą – 9 proc i aż 77 proc. ankietowanych obawia się o przyszłość gospodarowania.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że aktualna sytuacja ekonomiczna i nastroje społeczne w rolnictwie i na wsi są na bardzo niskim poziomie. Widać to szczególnie po odpowiedziach o sytuacji finansowej i perspektywie gospodarowania. Jako dobre ocenia je tylko 14 proc. rolników, a z obawą i strachem w przyszłość patrzy aż 86 proc. rolników. W dużym stopniu ma na to wpływ niska opłacalność produkcji i bieżąca sytuacja rynkowa w rolnictwie – tłumaczy Teresa Stefańczyk, z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. kom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*