Od września ruszy nowy kierunek

Technik procesów drukowania, nowym kierunkiem od nowego roku szkolnego w ZSR w Grabonogu. Fot. Natalia Kurpisz
Technik procesów drukowania, nowym kierunkiem od nowego roku szkolnego w ZSR w Grabonogu. Fot. Natalia Kurpisz

W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu od nowego roku szkolnego 2020/2021 ruszy nowy kierunek – technik procesów drukowania.

Kształcenie odbywać się będzie w systemie dualnym, tzn. zajęcia teoretyczne w zakresie przedmiotów zawodowych prowadzone będą w szkole przez nauczyciela proponowanego przez pracodawcę, natomiast szkolenie praktyczne w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładzie u pracodawcy, czyli w firmie Mondi Simet.

– Z perspektywy rozwijającego się społeczeństwa niezwykle ważny jest dialog edukacji z gospodarką. Dzisiejszym wydarzeniem udowadniamy, że taki dialog w powiecie gostyńskim ma miejsce. Rozwijające się społeczeństwo potrzebuje tego, żeby edukacja odpowiadała na zapotrzebowania rynku pracy. Dlatego z dniem 1 września 2020 roku uruchamiamy nowy kierunek kształcenia – technik procesów drukowania – mówił Robert Marcinkowski, starosta gostyński.

Najlepsi uczniowie mogą liczyć na zatrudnienie w Mondi Simet po ukończeniu szkoły. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane między organem prowadzącym szkołę, czyli powiatem gostyńskim reprezentowanym przez starostę gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, a Mondi Simet z siedzibą w Grabonogu, reprezentowaną przez dyrektora Krzysztofa Jakubowskiego oraz ZSR w Grabonogu, reprezentowanym przez dyrektor Bożenę Ryczkowską.

– Poznawanie tajników procesów drukowania będzie nie tylko z książek czy internetu. To będzie prawdziwe połączenie teorii i praktyki. ZSR oferuje możliwość kształcenia ogólnego, natomiast dzięki współpracy z firmą Mondi będziemy mieć do czynienia z bardzo konkretnym i namacalnym poznawaniem tego bardzo perspektywicznego kierunku, a więc praktyki zawodowe, nauka przedmiotów zawodowych będzie opierać się na firmie Mondi, a także na fachowcach, którzy w tej firmie pracują – tłumaczy Robert Marcinkowski.

Przepisy oświatowe dają przyzwolenie na kształcenie dualne od 2015 r, ale ciągle jest ono niedoceniane w naszym kraju.

Pracodawca, z którym szkoła podpisuje współpracę w zakresie kształcenia dualnego, może modyfikować program w taki sposób, aby rozszerzyć te treści, które będą potrzebne absolwentom do pracy w tym właśnie zakładzie. Wszystkie treści mogą być w taki sposób realizowane podczas kształcenia zawodowego, że dają szansę na takie kompetencje tego absolwenta, który jest konkretnie przygotowany do pracy w tym zakładzie – mówiła Bożena Ryczkowska, dyrektorka ZSR w Grabonogu.

Mondi Simet słynie z nowoczesnego podejścia do polityki kadrowej.

– Chcemy, aby nasza firma była najlepsza na rynku. Najlepsza firma na rynku opiera się przede wszystkim na pracownikach. Dlatego chcemy, aby w naszej firmie pracowało się przyjaźnie, miło, bezpiecznie, efektywnie i koleżeńsko – podkreślił Krzysztof Jakubowski, dyrektor zarządzający firmy Mondi Simet.

Natalia Kurpisz