Odwiedzili węgierskich przyjaciół. Nie obyło się bez atrakcji

Węgrzy będą uczestniczyć w Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowi, gdzie przygotują stoisko gastronomiczne. Fot. krobia.pl

Delegacja gminy w ramach wizyty studyjnej gościła w partnerskiej gminie Révfülöp na Węgrzech.

W wyjeździe udział wzięli m.in. Łukasz Kubiak, burmistrz Krobi i Mariusz Duda, przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi, radni Rady Miejskiej w Krobi.

– Gmina Révfülöp, z którą krobski samorząd podpisał umowę o współpracy przed dwoma laty, położona jest nad Balatonem, a jej obszar zamieszkuje ok. 1200 mieszkańców. Postanowiono poszerzyć ją jednak o działalność grup senioralnych – czytamy na stronie UM w Krobi.

Przedstawiciel strony węgierskiej opowiedział o funkcjonowaniu klubu seniora w Révfülöp.

– Podczas wizyty nad Balatonem gospodarze zapewnili krobskiej delegacji mnóstwo atrakcji oraz zaprezentowali ciekawe miejsca swojego regionu. Polskim akcentem współpracy między samorządami była natomiast kolacja, przygotowana przez krobską delegację na bazie produktów od lokalnych producentów. W ramach wyjazdu studyjnego omówiono program wakacyjnego pobytu na Węgrzech uczniów SP w Starej Krobi oraz plan wrześniowej wizyty przedstawicieli Révfülöp w gminie Krobia – informuje UM w Krobi.

Węgrzy będą ponownie uczestniczyć w Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie, gdzie kolejny raz przygotują stoisko gastronomiczne.

Natalia Kurpisz