Opóźnienia na budowie ekspresówki

747
Budowa trasy S5 w rejonie Henrykowa pod Lesznem fot. ama

W krajobrazie regionu pojawiają się poszczególne odcinki powstającej trasy ekspresowej S5. Niestety, będą opóźnienia w jej budowie, choć nie wszędzie. Przedstawiamy aktualny raport.

Oprócz oddanego do użytku kilka lat temu odcinka Kaczkowo-Korzeńsko wszystkie pozostałe fragmenty ekspresowej „piątki” pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem czekają na sfinalizowanie prac. Opóźnienia będą na pewno na najdalej na północ wysuniętym fragmencie spod Poznania do Wronczyna.

– Wykonawca zawnioskował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wydłużenie terminu m.in. ze względu na trwające badania archeologiczne, zawilgocenie gruntów, niekorzystne warunki pogodowe – gwałtowne opady deszczu. W tym ostatnim przypadku dochodzi też konieczność usuwania zniszczeń – mówi Marcin Kucharczak, starszy specjalista w poznańskim oddziale GDDKiA.

[…]

Mieszkańcy regionu wnikliwie śledzą natomiast wszystko to, co dzieje się w rejonie Leszna, Kościana i okolicznych miejscowości. Niewykluczone, że czekają nas również opóźnienia w budowie odcinków Wronczyn-Kościan Południe oraz Kościan Południe-Radomicko. Prace tu jeszcze się nie rozpoczęły, natomiast powinny zostać sfinalizowane w połowie 2019 r.

Toczy się postępowanie procedowane w urzędzie wojewódzkim, zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej. Obecnie trwa uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – dodaje Marcin Kucharczak.

Najbardziej optymistyczne wieści płyną z terenu budowy S5 pomiędzy Radomickiem a Kaczkowem. Jak zaznacza Marcin Kucharczak, przebiegają one zgodnie z zatwierdzonym programem robót i obecnie termin ukończenia prac (III kwartał 2018 r.) nie jest zagrożony.

Wspomniana połowa 2019 r. to jednocześnie termin oddania do użytkowania ostatnich odcinków drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, realizowanych przez poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czasu pozostaje więc coraz mniej.

Cały artykuł w 38. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:


Anna Maćkowiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

*