Palenie śmieci

Fot. © Sławek Skrobała

Czytelnik: Czy palenie śmieci w piecu bądź na ognisku na terenie własnej posesji jest zabronione?
Tak, palenie śmieci w piecu lub na ognisku jest wykroczeniem. Zgodnie z ustawą o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto nie stosuje się do tego uregulowania i przekształca odpady poza spalarnią, w tym również spalając je w domowym piecu lub na ognisku, podlega karze aresztu albo grzywny. Grzywna może zostać nałożona w wysokości do pięciu tysięcy złotych. W przypadku kontroli, istnieje obowiązek umożliwienia jej przeprowadzenia. Zgodnie z kodeksem karnym uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska przez osobę do tego upoważnioną, stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech lat.
(Podstawa prawna: art. 3, art.155 i 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku Dz.U.2016.198, art. 255 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny, Dz.U.2016.1137)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*