Fot. arch

Rewolucyjne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna w kilku rejonach miasta – taki będzie efekt uchwalenia w ciągu najbliższych miesięcy dziesięciu miejscowych planów, które są obecnie opracowywane. Rezultatem pracy planistów może być m.in. nowy park miejski, strefa przemysłowa na terenach kolejowych i odtworzenie historycznego ciągu pieszego z centrum do Gronowa.

Leszno należy do miast, w których zdecydowana większość obszaru objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Samorząd nie tylko zleca opracowywanie kolejnych dokumentów, ale także nowelizuje nieaktualne. Obecnie w trakcie przygotowania jest ich aż dziesięć.

– Każdy opracowywany dokument ma inną specyfikę i związany jest zarówno z bieżącą regulacją zapisów planistycznych, jak i porządkowaniem przestrzeni publicznej, często w wymiarze rewolucyjnym – tłumaczy Maciej Kubiak, architekt miejski Leszna.

Z obecnie przygotowywanych planów kilka zasługuje na szczególną uwagę. Najważniejsze znaczenie dla miasta będzie miał (zostanie uchwalony prawdopodobnie jesienią tego roku) dokument organizujący przestrzeń publiczną na terenie kolejowym między ul. Wilkowicką a ul. Zacisze. Kilka lat temu znany wrocławski architekt prof. Robert Masztalski opracował koncepcję zagospodarowania tego terenu. Na podstawie ówczesnych ustaleń powstaje projekt planu.

Bez wątpienia jego uchwalenie oznaczać będzie rewolucję w objętej nim części miasta. Wiele nieużytkowanych i zaniedbanych od lat przez spółki kolejowe terenów zyska wreszcie nowe życie. Przeznaczone zostaną głównie pod zabudowę produkcyjno–usługową, dopuszczona będzie nadal funkcja kolejowa. W planie uwzględnimy również sieć dróg publicznych stanowiących dojazd do nowych terenów inwestycyjnych. Obszar ten, połączony nowym wiaduktem z drogą ekspresową S5, stanowić będzie ogromny potencjał inwestycyjny Leszna – tłumaczy architekt miejski. kom

Cały artykuł w 9. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*