Podwójny rocznik puka do szkół średnich

Kandydaci do szkół średnich mogli zapoznać się z ofertami podczas drzwi otwartych. Fot. Anna Maćkowiak

W stolicy regionu, podobnie jak w cały kraju, do szkół średnich trafi podwójny rocznik. W związku z wprowadzoną kilka lat temu reformą oświaty edukację w pierwszej klasie rozpoczną ostatni absolwenci trzyletnich gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych.

W Lesznie kolejny rok z rzędu rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie nabor.pcss.pl/leszno. Kandydaci mieli czas na złożenie podań do końca maja. Na wspomnianej stronie dostępne są informacje o liczbie dostępnych miejsc oraz liczbie kandydatów do poszczególnych klas w szkołach prowadzonych przez miasto. Wśród danych dotyczących kandydatów wyszczególniono, który oddział jest dla nich tzw. pierwszym wyborem, a więc w pierwszej kolejności chcieliby się w nim uczyć. Wskazano poza tym również liczbę wszystkich chętnych, którzy wśród swoich wyborów zaznaczyli daną klasę. Na stronie stworzono dwie oddzielne zakładki: dla kandydatów po szkole podstawowej oraz po gimnazjum. Absolwenci wywodzący się z obu typów szkół wybierali kierunki mniej i bardziej oblegane, jednak generalnie zainteresowanie naborem jest spore. Wybierano zarówno klasy licealne, technika, jak i branżowe szkoły pierwszego stopnia.

Wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak zapewnia, iż miejskie szkoły są przygotowane na przyjęcie podwójnego rocznika.

– W związku z większą liczbą klas czas pracy szkół może zostać wydłużony, ale nie zakładamy pełnej dwuzmianowości – przyznaje Piotr Jóźwiak.

Zgodnie z kalendarzem rekrutacji młodzież będzie musiała wkrótce dostarczyć do szkół m.in. wyniki egzaminów: gimnazjalnych lub ósmoklasistów oraz świadectwa ukończenia szkoły.

Anna Maćkowiak