Polemika na pisma starosty z burmistrzem

Kazimierz Bogucki, starosta górowski i Irena Krzyszkiewicz, burmistrz Góry. Fot. Anna Machowska

Starosta górowski Kazimierz Bogucki wystosował list otwarty, w którym oburza się, że na słowa Ireny Krzyszkiewicz, burmistrz Góry z ostatniej sesji gminnej. Chodzi o jej wypowiedź dotyczącą pozwolenia na budowę obwodnicy Góry, a właściwie o „prośbę” do starosty o interwencję w tej sprawie u wojewody.

Szef powiatu w swoim piśmie podkreśla, że publiczne nakłanianie go do wykorzystania koneksji partyjnych (zarówno starosta górowski, jak i wojewoda dolnośląski są związani z PiS) jest niezgodne z prawem.

– Sugerowanie, że wspólna przynależność partyjna może to załatwić,jest sięganiem do doświadczeń czasów minionych. Dzisiaj o tym decydują względy merytoryczne i prawne – pisze Kazimierz Bogucki.

Starosta dodaje też, że choć sprawa obwodnicy leży mu na sercu, to nie jest ona zadaniem powiatu i próba cedowania na niego tego obowiązku jest niezgoda z prawem.

– Sugerowanie przez Panią Burmistrz, że wszystko jest w moich rękach i że jak załatwię pozwolenie na budowę to będzie oznaczać, że wybranie mnie na Starostę było dobrym wyborem i wtedy będę wspierany, z przykrością stwierdzam nie jest ani w zgodzie z prawem ani w zgodzie z dobrym tonem – czytamy w liście starosty.

Na reakcję Ireny Krzyszkiewicz nie trzeba było długo czekać. Burmistrz Góry również przygotowała pismo będące odpowiedzią na stawiane jej zarzuty. Czytamy w nim, że treścią listu starosty jest zdziwiona i zażenowana.

– Z całą stanowczością pragnę oświadczyć, że nigdy i w żadnej formie nie wpływałam na nikogo, w tym również na osobę Starosty Górowskiego w kierunku podejmowania działań niezgodnych z prawem, bądź noszących znamiona braku legalności. Wszelkie moje wypowiedzi z przywoływanej XI sesji Rady Miejskiej Góry z dnia 14 sierpnia 2019 roku zostały utrwalone i miały transparentny charakter. Uważam z pełnym przekonaniem, że nie przekroczyłam jakichkolwiek granic prawnych, jak również zasad przyzwoitości – pisze I. Krzyszkiewicz. – (…) W trakcie obrad zwróciłam się do Pana Starosty z prośbą o wsparcie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę obwodnicy Góry. Moje wystąpienie zostało źle odczytane, zwłaszcza przez Pana Starostę. Informacje o których mówiłam, sformułowane zostały w ramach wcześniej składanych właśnie przez Pana Starostę deklaracjach zarówno w bezpośrednim kontakcie ze mną oraz podczas obrad sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Burmistrz przypomina też wypowiedzi starosty z sesji powiatowej z 30 kwietnia br., z których wynika, że Kazimierz Bogucki publicznie zadeklarował daleko idącą pomoc w sprawach ważnych dla powiatu górowskiego.

Anna Machowska