Pomnik Wolności na górowskim rynku odzyskał dawny blask

Prace związane z renowacją pomnika kosztowały ponad 16 tys. zł. Wykonywała je firma Monument z Wrocławia. Fot. UMiG w Górze

Przebudowa placu Chrobrego w Górze zmierza ku końcowi. Wygląd zmieniła nie tylko nawierzchnia górowskiego rynku. Dawny blask odzyskał też znajdujący się tam Pomnik Wolności, który przeszedł renowację.

Prace przy najbardziej charakterystycznym dla miasta monumencie polegały przede wszystkim na wyczyszczeniu i wykonaniu nowych spoin łączących płyty. Naprawiono też uszkodzenia, a wykonane z kamienia orły pokryte zostały specjalistycznym preparatem chroniącym pomnik przed zabrudzeniem. Wykonawcą robót, które kosztowały ponad 16 tys. zł, była wrocławska spółka Monumentum.

Pomnik na górowskim rynku stanął w 1985 roku z inicjatywy społecznego komitetu. Początkowo nosił nazwę Pomnika Wdzięczności, bo powstał jako hołd dla wyzwolicieli i pionierów ziemi górowskiej. Jego autorem był artysta plastyk z Rawicza Zbigniew Łukowiak.

Po 1989 r. monument zaczął jednak budzić kontrowersje. Część osób, głównie ze środowisk solidarnościowych, odmawiała nawet składania pod nim kwiatów dla uczczenia świąt lokalnych czy państwowych. Zdecydowano się więc na jego przebudowę. Wówczas to m.in. pojawił się na nim wykonany z mosiądzu orzeł w koronie. Uznano też, że będzie on wyrazem hołdu złożonego wszystkim, którzy walczyli o wolność i demokrację. Odsłonięcia po przebudowie dokonano w 1992 roku.

Anna Machowska