Poseł Szłapka pyta o linię kolejową i hospicjum

Poseł Adam Szłapka interpeluje w sprawie połączenia kolejowego ze stolicą i dofinansowania hospicjum w Lesznie. Fot. archiwum NM

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka odwiedził nasz region. Był między innymi gościem ostatniej sesji Rady Miejskiej Leszna. Poinformował wówczas o złożeniu interpelacji : w sprawie remontu linii kolejowej E59 oraz połączenia kolejowego naszego regionu ze stolicą, a także w sprawie finansowania hospicjum w Lesznie.

W interpelacji Adam Szłapka pytał m.in. o to kiedy planowane jest zakończenie inwestycji w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę pierwotnego terminu. Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na to w piśmie z 14 marca. W dokumencie czytamy m.in.

– 31 października 2018 r. z Zakładem Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sp. z o. o. zawarta została umowa na dokończenie zakresu prac niezrealizowanych przez Astaldi S.p.A. W ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław -Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

Pierwotny termin zakończenia przedmiotowej umowy, tj. 31.12.2018 r. został przesunięty na koniec maja 2019 r. Zmiana terminu zakończenia prac wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót na niektórych obiektach inżynieryjnych wykonanych niewłaściwie przez Astaldi S.p.A. oraz sporządzenia dodatkowej dokumentacji dla wykonania tymczasowego połączenia układu torowego na stacji Rawicz.

W swojej interpelacji poseł z Kościana pytał także o to, jakie środki zaradcze powzięło PKP PLK S.A., aby zminimalizować opóźnienia w inwestycji?

– PKP PLK S.A. wprowadziła zmianę w fazowaniu robót, która umożliwia połączenie niektórych etapów robót torowych na stacji Rawicz i Bojanowo, co pozwala na minimalizację opóźnień przy realizacji inwestycji na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Czempiń i oddanie do eksploatacji tego odcinka w terminie do końca 2020 r. Ponadto PKP PLK S.A. jest w trakcie procedury wyboru kolejnego wykonawcy robót, który będzie realizował roboty zaplanowane do wykonania w etapie II projektu pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń – odpowiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Generalnie w piśmie ministerstwo tłumaczy, że przesunięcia w czasie prac na linii kolejowej E59 wynikały z konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót na niektórych obiektach inżynieryjnych.

– Należy podkreślić, że spółka PKP PLK S.A. dokłada wszelkich starań, aby realizacja inwestycji przebiegała sprawnie i szybko, niemniej budowa toru kolejowego oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych jest procesem złożonym – informuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel

Adam Szłapka uczestniczył też w ostatniej sesji Rady Miejskiej Leszna. Poinformował radnych o swoich staraniach w dwóch sprawach: połączenia kolejowego Leszno – Warszawa Wschodnia i finansowania w Lesznie hospicjum. Przypomniał, że w sprawie połączenia kolejowego Leszna ze stolicą interweniuje już od początku kadencji. Rozmawiał też w tej sprawie z prezydentem Leszna.

– W 2017 roku uzyskałem odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, że takie połączenie z pewnością będzie. Niestety, nie ma go cały czas. Dlatego w marcu tego roku znowu wysłaliśmy interpelację w tej sprawie. Liczę na współpracę. Osobiście deklaruje się, że w tej sprawie jestem do wykorzystania, choć jako poseł opozycyjny mam mniejsze możliwości. Druga sprawa – odpowiadając na apel radnych rady miejskiej Leszna w kwestii zwiększenia finansowania opieki na hospicjum w Lesznie, też w tej sprawie złożyłem interpelację. Czekamy na odpowiedź i też chciałem zadeklarować, że jestem do państwa dyspozycji – zadeklarował podczas sesji poseł Adam Szłapka.

Andrzej Rajewicz/ rob

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*