Powrót do Polski uczcili pochodem

Pochód - jak 100 lat temu - wyruszył z Miejskiej Górki. Przewodził ppłk. Władysław Sczaniecki. Fot. Jakub Latusek
Pochód - jak 100 lat temu - wyruszył z Miejskiej Górki. Przewodził ppłk. Władysław Sczaniecki. Fot. Jakub Latusek

Za nami wyjątkowy weekend na ziemi rawickiej. Uczczono setną rocznicę powrotu Rawicza i okolic w granice Rzeczpospolitej. Z tej okazji w powiecie odbyło się sporo atrakcji, w tym najważniejsza – pochód mieszkańców z Miejskiej Górki do Rawicza.

Uroczyste obchody powrotu ziemi rawickiej do macierzy rozpoczęły się w czwartek, 16 stycznia. W Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowano konferencję „Szlakiem walk o Polskę“. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji dr Marka Rezlera „Powstanie wielkopolskie na tle realiów odzyskania przez Polskę niepodległości”, dra Jakuba Staszaka „Walki o Rawicz – przebieg i znaczenie” oraz Bogusława Tomaszewskiego „Granica polsko-niemiecka w okresie międzywojennym”. Konferencję zakończył wyjazd studyjny śladami granicy polsko-niemieckiej, wytyczonej na mocy postanowień traktatu wersalskiego.

17 stycznia – w dniu powrotu Rawicza i okolic w granie niepodległej Polski – odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej.

– Pracujemy i będziemy pracować tak, by Rawicz był nie tylko na mapie, ale i w sercach. Zarówno mieszkańców, jak i każdego, kto nasze miasto odwiedzi – mówił burmistrz Grzegorz Kubik.

Podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Medal „Za zasługi dla województwa“ otrzymali: Stefania Dąbrowska, Wincenty Figielek, Bogusław Jusiak, Kazimierz Lipowczyk, Henryk Pawłowski, ks. Wojciech Prostak, Jan Solak, Andrzej Woziwodzki oraz Krystyna Zaporowska.

Wieczorem w domu kultury odbył się Koncert Wolności. Na scenie rawickiego domu kultury wystąpiło ok. 200 lokalnych artystów.

Podobnie, jak 100 lat temu – 18 stycznia z Miejskiej Górki do Rawicza wyruszył pochód mieszkańców. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu i instytucji, uczniowie szkół oraz poseł Jan Dziedziczak. Organizatorzy liczą, że w marszu 10-kilometrową trasą przeszło 700 osób!

W drogę wyruszono z miejskogóreckiego rynku. Kolejnym przystankiem był rynek w Sarnowie, gdzie uczestników przywitano gorącymi napojami. Po krótkiej przerwie kondukt ruszył w stronę Rawicza. Zakończył się w parku domu kultury w Rawiczu, gdzie zorganizowano jarmark historyczny oraz wystawę malarską prac związanych z gminą Rawicz.

Jakub Latusek