Czy powstanie dom dziennego pobytu?

57
Pastorówka przy kościele św. Jana Chrzciciela fot. leszno.pl

Czy w dawnej ewangelickiej pastorówce przy kościele św. Jana Chrzciciela powstanie Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych? Jeśli samorządowi uda się uzyskać ok. 2 mln zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej, to radni zadeklarowali wyłożenie z budżetu 3 mln zł na ten cel. Po przebudowie w centrum przebywałoby dziennie przez kilka godzin 25 starszych mieszkańców miasta.

Magistrat planuje złożyć w listopadzie wniosek o dofinansowanie z budżetu UE stworzenia Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych w budynku dawnej pastorówki przy ul. Bolesława Chrobrego, należącej do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Lesznie. Jeśli samorząd otrzyma dotację, to w ciągu dwóch lat w zmodernizowanym obiekcie powstaną pomieszczenia (ok. 700 m2) dla dziennego pobytu ok. 20-25 seniorów oraz na tzw. mieszkania chronione.

Wartość projektu oszacowano na ok. 5 mln zł. Maksymalnie miasto może otrzymać na ten cel 2 mln zł dotacji.

W ponad 60 tys. mieście placówka dla seniorów jest bardzo potrzebna. W dziennym domu pobytu przebywać będą (w godz. 7 – 19) głównie mieszkańcy, którzy po wyjściu ze szpitala wymagają zabiegów medycznych. Ponadto stworzone zostaną tzw. mieszkania chronione dla 3 osób leżących lub niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie złoży także wniosek o dofinansowanie utrzymania centrum dla seniorów. Rada Miejska Leszna uchwaliła zabezpieczenie w budżecie na 2018 r. pieniędzy na wkład własny do planowanego projektu. kom

Cały artykuł w 45 numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

*