Prawie 1,5 miliona na organizacje pozarządowe

38

Na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe burmistrz Gostynia Jerzy Kulak zarezerwował 1,4 mln zł.

Największe dotacje przeznaczono na opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy – 693.310 zł, na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 162.390 zł oraz na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w placówce wsparcia dziennego prowadzoną przez Stowarzyszenie Baza – 50.000 zł – informuje Katarzyna Gubańska z wydziału oświaty i spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

Dotacje przeznaczono także na pomoc społeczną dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz na wyrównywanie szans, prowadzoną przez bank żywności – 16 tys. zł. Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą, udzielaną przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Mam pomoc” w Marysinie – 14 tys. zł. Kolejne dotacje przeznaczono na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym dzieki prowadzeniu placówki wsparcia dziennego – 14 tys. zł, na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie stacji socjalnej – 13 tys. zł.Wsparcie otrzymaja także kombatanci i osoby represjonowane – 6.460 zł. Natalia Kurpisz

Cały artykuł w 9. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

*