Prawnicy z fundacji Honeste Vivere zapraszają na bezpłatne porady

81

Od poniedziałku do piątku przy ul. Dąbrowskiego 45A prawnicy z fundacji Honeste Vivere udzielają bezpłatnych porad. Z pomocy mogą skorzystać: osoby do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne-które w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, kobiety w ciąży oraz osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub awarii technicznej znalazły się w trudnej sytuacji.

Uprawnieni do pomocy otrzymają informacje w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, spraw karnych, administracyjnych i rodzinnych, oraz ubezpieczenia społecznego. Prawnicy pomogą w przygotowaniach do rozpoczęcia działalności gospodarczej czy udzielą informacji z prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia Marcin Kwas, prezes fundacji Honeste Vivere.

Porady prawne udzielane są w poniedziałek i środę od godz. 13.00 do 17.00, a we wtorek, czwartek i piątek pomiędzy godz. 8.00 a 12.00.
Fundacja jest organizacją pozarządowa, której celem statutowym jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa i krzewienie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. ds

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

*