Projekt ,,998 Zgłoś się…”

SP Wijewo realizuje projek „998 Zgłoś się...”, dofinansowany w kwocie 8,5 tys. zł, który potrwa przez sześć miesięcy. Fot. Barbara Górna

Ciekawe inicjatywy w ramach projektu pod nazwą „998 Zgłoś się…”, który prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Wijewie.

OSP Wijewo zrealizuje w roku 2019 projekt pod nazwą „998 Zgłoś się…” dofinansowany w kwocie 8,5 tys. zł w ramach programu „Równać szanse”. Całkowita wartość projektu to 10.655zł. Projekt ten stał się laureatem konkursu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności i świadomości młodzieży, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, pozyskiwanie wsparcia społecznego oraz realizacja postawionych celów oraz nauka i wzmocnienie pewności siebie. Celem pośrednim jest integracja z osobami starszymi i dialog międzypokoleniowy.

– Osią projektu jest szeroko rozumiana pierwsza pomoc. I tak młodzi ludzie będą się szkolić podczas dwóch szkoleń z pierwszej pomocy. Zostanie zakupiony treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny. Wspólnie ze szkolnym kołem wolontariatu zorganizujemy dzień dawcy szpiku i krwiodawcy. Będziemy organizować pokazy udzielania pierwszej pomocy. Zakupimy „koperty życia” i rozpowszechnimy je wśród mieszkańców. Z organizujemy podchody ratownicze i wydamy folder reklamowy – wymienia planowane działania Barbara Górna, koordynatorka projektu ,,998 Zgłoś się”.

Projekt będzie trwał około sześciu miesięcy. Bierze w nim udział czternastu młodych ludzi w wieku 13-19 lat z gminy Wijewo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wijewie powstała w 1932 roku z inicjatywy druha Mariana Misia. Pierwszym prezesem był Piotr Kowalski, sekretarzem Ignacy Wolniczak, a naczelnikiem Marian Miś.

W 1934 roku członkowie OSP wspólnie z mieszkańcami Wijewa oczyścili staw „Kępina”, za co August Wencel, prezes Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej ufundowała wóz rekwizytowy. Wóz wykonał kowal Józef Wieland i kołodziej Marian Miś.

Kolejnymi prezesami byli: Bronisław Borowy, Wacław Wojciech, Stefan Skorupiński, Walenty Jędrzychowski, Kazimierz Dederek, Stefan Dederek, Edwin Wojciech, Jan Szmyt, Jerzy Stępczak, Wiesław Breś, Jan Wojciech, Błażej Wieland, Stefan Dederek i Adam Wojciech.

W 1957 roku naczelnikiem OSP został Józef Breś, który pełnił tę funkcję do 1987 roku. Kolejnym naczelnikiem aż do 2006 r. był Stefan Dederek, a funkcję po nim przejął Mariusz Dederek. W chwili obecnej funkcję tę pełni Krzysztof Wolnik.

W 1971 roku rozpoczęto budowę nowej remizy. Obiekt został oddany do użytku trzy lata później. Wysiłek ten doceniły władze KRSP we Wschowie, które w 1974 r. podarowały jednostce wóz gaśniczy GBAM.

W nagrodę za ofiarną pracę i działalność społeczność Wijewa ufundowała OSP sztandar. W czasie kiedy prezesem był Edwin Wojciech jednostka otrzymała drugi samochód tj. GLM8 „Żuk”.

W 1987 roku sztandar jednostki OSP został odznaczony odznaką „Zasłużony dla rozwoju gminy Wijewo”. Natomiast w 1995 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2007 r. OSP w Wijewie obchodziła 75-lecie działalności. Z tej okazji ponownie został wręczony sztandar.

Natalia Kurpisz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*