Fot. arch

W czerwcu wójt gminy Święciechowa Marek Lorych wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji odkrywkowej pola B, C oraz D złoża kruszywa naturalnego Przybyszewo. Z wnioskiem o wydanie takiej decyzji zwrócił się do gminy na początku tamtego miesiąca przedsiębiorca z Leszna. Gmina decyzję wydała, ale ta nie spodobała się wszystkim zainteresowanym. Przeciwnicy rozbudowy żwirowni w Przybyszewie skierowali protest do Eugeniusza Pluczyńskiego, geologa wojewódzkiego oraz wójta Marka Lorycha.

Złoże Przybyszewo zlokalizowane jest w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Przybyszewo – Strzyżewice”, które jest ważnym źródłem wody pitnej dla miasta Leszna. Niewątpliwie prowadzenie działalności wydobywczej w obrębie strefy może mieć negatywny wpływ na wody ujmowane w powyższym ujęciu – czytamy w piśmie.

Autorzy protestu twierdzą, że decyzja wójta Marka Lorycha wydana została z naruszeniem przepisów.

Cała procedura trwała 16 dni, tak więc niewiele osób mogło zapoznać się z charakterystyką tego przedsięwzięcia. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców Leszna, którzy korzystają z ujęcia wody „Przybyszewo – Strzyżewice” na co dzień – przekonują protestujący.

W związku z tym żądają niedopuszczenia do uruchomienia eksploatacji wspomnianego złoża lub do przeprowadzenia rzetelnej analizy oddziaływania planowanej eksploatacji na ujęcie wody „Przybyszewo – Strzyżewice”. Analizę mają przeprowadzić niezależni eksperci.
Natomiast od geologa, jako strony postępowania, protestujący żądają zaskarżenia wydanej przez wójta decyzji i skierowanie jej do ponownego rozpatrzenia ze wskazaniem konieczności sporządzenia operatu wodno-prawnego.

Protestujący za karygodny uważają także fakt, że wójt gminy Święciechowa nie włączył jako stronę postępowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, które jest zarządcą ujęcia „Przybyszewo – Strzyżewice”. kab

Cały artykuł w 30. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*