Przed urzędem stanął obelisk. Upamiętnili pierwszego wójta gminy

Władysław Lester trafił do obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Mathausen-Gusen. Zmarł z wycieńczenia. Fot.MARIUSZ CWOJDA

W Dniu Samorządowca odbyła się uroczystość upamiętniająca pierwszego wójta gminy – Władysława Lestera. Przed urzędem stanął obelisk z pamiątkową tablicą dedykowaną wybitnemu samorządowcowi.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Drobninie. gdzie Elżbieta i Jerzy Kownaccy – inicjatorzy upamiętnienia wójta Lestera – przybliżyli postać bohatera. Z kolei młodzież szkolna zaprezentowała pieśni patriotyczne.

– Jestem bardzo wzruszona, że pamięć o moim ojcu jest wciąż żywa. Dziękuję społeczności gminy Krzemieniewo, jej władzom samorządowym, dyrekcji szkoły w Drobninie i wszystkim ludziom zaangażowanym w upamiętnienie postaci Władysława Lestera – mówiła Teresa Florczak, najmłodsza córka pierwszego wójta gminy.

Władysław Lester urodził się w 1898 roku w Łoniewie. Podczas I wojny światowej walczył w armii niemieckiej. Na wieść o wybuchu powstania wielkopolskiego wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej w Poznaniu. Był żołnierzem 8 kompanii 6. pułku strzelców wielkopolskich i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1923 roku ożenił się z Józefą Galon z Krzemieniewa, gdzie razem z żoną prowadzili gospodarstwo rolne. W 1928 roku został wybrany wójtem Krzemieniewa. Funkcję piastował społecznie. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany.

Anna Machowska