Redakcja

Dziennik Internetowy OTOPANORAMA.PL

WYDAWCA: Panorama, Spółka z o.o. w Lesznie,
64-100 Leszno, ul. Lipowa 26

Rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu, KRS nr 0000136698
NIP: 697-11-03-355
Kapitał zakładowy: 2.213.500 zł

ROBERT LEWANDOWSKI – prezes zarządu

ROMAN MAJEWSKI – przewodniczący rady nadzorczej

Redaktor dyżurujący: 601 50 50 94;
redakcja@panoramaleszczynska.pl

REDAKCJA PORTALU

ROBERT LEWANDOWSKI – redaktor naczelny portalu
lewandowski@panoramaleszczynska.pl

PRZEMYSŁAW PŁOCIENICZAK – administrator portalu
plocieniczak@panoramaleszczynska.pl

ANDRZEJ BARTKOWIAK (sport)
bartkowiak@panoramaleszczynska.pl

FOTOREPORTERZY

BOGDAN LUDOWICZ
b.ludowicz@wp.pl


REDAKCJA GAZETY

ul.Lipowa 26
64-100 Leszno
Sekretariat: tel. 65 529-55-50, fax 65 529-55-75
redakcja@panoramaleszczynska.pl

ROBERT LEWANDOWSKI – redaktor naczelny
lewandowski@panoramaleszczynska.pl

ELŻBIETA KUŚNIEREK— sekretarz redakcji
kusnierek@panoramaleszczynska.pl

KRZYSZTOF IGNATOWICZ – projekt graficzny gazety

DZIENNIKARZE
tel. 65 529-59-95, redaktor dyżurny: 601 50 50 94
redakcja@panoramaleszczynska.pl

ANDRZEJ BARTKOWIAK (sport)
bartkowiak@panoramaleszczynska.pl

KAROLINA BODZIŃSKA
bodzinska@panoramaleszczynska.pl

MARIUSZ CWOJDA (sport)
cwojda@leszno.net

LILA GABRYELÓW
gabryelow@panoramaleszczynska.pl

NATALIA KURPISZ
kurpisz@panoramaleszczynska.pl

JAKUB LATUSEK
latusek@panoramaleszczynska.pl

ANNA MACHOWSKA
machowska@panoramaleszczynska.pl

ANNA MAĆKOWIAK
mackowiak@panoramaleszczynska.pl

DARIUSZ STANISZEWSKI
staniszewski@panoramaleszczynska.pl

FOTOREPORTERZY

BOGDAN LUDOWICZ
b.ludowicz@wp.pl

FOTOSKŁAD
Mirella Frąckowiak
Paweł Fryz
Przemysław Płocieniczak

DRUK: Drukarnia Agora SA, Piła, ul. Krzywa 35.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz listów. Regulaminy konkursów sms-owych znajdują się na: www.otopanorama.pl/regulaminy Informacji o warunkach prenumeraty udzielają „RUCH” SA i urzędy pocztowe. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione.