Redakcja

Dziennik Internetowy OTOPANORAMA.PL

WYDAWCA:

ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
tel. +48 22 201 44 00, fax. +48 22 201 44 10

Prezes oddziału Polska Press w Poznaniu
Marek Rodwald 61 869 41 01

 

 

REDAKCJA PORTALU

ROBERT LEWANDOWSKI – redaktor naczelny portalu
lewandowski@panoramaleszczynska.pl

ANDRZEJ BARTKOWIAK (sport)
bartkowiak@panoramaleszczynska.pl

Redaktor dyżurny: 601 50 50 94;
redakcja@panoramaleszczynska.pl


REDAKCJA GAZETY

ul.Lipowa 26
64-100 Leszno
Sekretariat: tel. 65 529-55-50, fax 65 529-55-75
redakcja@panoramaleszczynska.pl

ROBERT LEWANDOWSKI – redaktor naczelny
lewandowski@panoramaleszczynska.pl

KRZYSZTOF IGNATOWICZ – projekt graficzny gazety

DZIENNIKARZE
tel. 65 529-59-95, redaktor dyżurny: 601 50 50 94
redakcja@panoramaleszczynska.pl

ANDRZEJ BARTKOWIAK (sport)
bartkowiak@panoramaleszczynska.pl

KAROLINA BODZIŃSKA
bodzinska@panoramaleszczynska.pl

NATALIA KURPISZ
kurpisz@panoramaleszczynska.pl

JAKUB LATUSEK
latusek@panoramaleszczynska.pl

ANNA MACHOWSKA
machowska@panoramaleszczynska.pl

ANNA MAĆKOWIAK
mackowiak@panoramaleszczynska.pl

MICHAŁ WIŚNIEWSKI
mackowiak@panoramaleszczynska.pl

 

DRUK: Drukarnia Agora SA, Piła, ul. Krzywa 35.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz listów. Regulaminy konkursów sms-owych znajdują się na: www.otopanorama.pl/regulaminy Informacji o warunkach prenumeraty udzielają „RUCH” SA i urzędy pocztowe. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione.