Resocjalizacja to również nauka empatii

Skarbonkę dla hospicjum odebrał Jerzy Górski (z prawej), biegacz zaangażowany w resocjalizację więźniów w rawickim więzieniu. Fot. kpt. Ewa Szulc / ZK Rawicz

Realizowany w Zakładzie Karnym w Rawiczu program resocjalizacyjny „Złota Setka” – sprzyjający readaptacji i reintegracji społecznej poprzez wychowanie fizycznie, opiera się nie tylko na aktywności ruchowej. Uczestników programu angażuje się w różne przedsięwzięcia, w tym o charakterze charytatywnym.

Od dawna wiadomo, że racjonalne wypełnianie czasu wolnego w trakcie pobytu w zakładzie karnym zapobiega nudzie, wzajemnej deprawacji i determinuje powodzenie procesu resocjalizacji. Dlatego też w rawickiej jednostce penitencjarnej ogromną wagę przykłada się do nauki i kierowania osadzonych do pracy, a także do organizacji zajęć pobudzających zaangażowanie społeczne osadzonych.

– Wszystkie te czynniki niewątpliwie wpływają na kształtowanie społecznie pożądanych postaw, nawyków kulturowych oraz sposobu bycia na co dzień, co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo powrotu więźniów do przestępczości – tłumaczy kpt. Ewa Szulc z rawickiego zakładu karnego.

Uczą dostrzegać innych

– Uwrażliwienie na potrzeby innych, zauważanie drugiego człowieka, dzielenie się z potrzebującymi, choćby poprzez darowanie swojego czasu, to przedsięwzięcia mające na celu uspołecznienie osadzonych i skierowanie ich na właściwą drogę życiową – mówi st. kpr. Kornel Ratajski, wychowawca ds. kultury fizycznej i sportu w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

W ostatnim czasie osadzeni własnoręcznie wykonali dla Fundacji „Hospicjum Głogowskie” skarbonę, do której będą zbierane datki na rzecz funkcjonowania placówki. Skarbonę odebrał Jerzy Górski, mentor ruchu biegowego w Zakładzie Karnym w Rawiczu, który również włączył się w akcję na rzecz głogowskiego hospicjum.

Dbają o środowisko

To nie jedyna forma resocjalizacji, która przynosi korzyści społeczeństwu. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu w różny sposób oddziaływują na podopiecznych, by odpowiednio kształtować prospołeczne postawy osadzonych, w tym ukierunkowane na środowisko naturalne. W tym celu podejmowane są aktywności zmierzające w szczególności do rozbudzenia świadomości ekologicznej, zwrócenia uwagi na potrzeby środowiska naturalnego, odpowiedzialności za nie i potrzebę jego ochrony.

Jedną z form edukacji ekologicznej, są wykonywane w przez osadzonych – w ramach zajęć z zakresu terapii zajęciowej – drobne elementy zielonej infrastruktury. Sprzyja to nie tylko refleksji ekologicznej, ale pozwala również na pożyteczne i aktywne spędzanie czasu w izolacji.

W ramach podejmowanych aktywności i współpracy ze środowiskiem lokalnym uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wykonali budki lęgowe dla ptaków, które pierwszego dnia wiosny zostały przekazane do Przedszkola nr 3 w Rawiczu. Następnie zostaną one zawieszone w przedszkolnym ogrodzie.

– Poprzez realizowane takiego działania zwiększamy świadomość związaną z koniecznością dbania o środowisko naturalne i zaznaczamy swoje miejsce na mapie instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności – mówi kpt. Ewa Szulc.

Resocjalizacja przez sport

Stałym punktem w harmonogramie Zakładu Karnego w Rawiczu jest „Złota Setka“, czyli największa impreza biegowa organizowana w jednostkach penitencjarnych w Polsce. Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie prospołecznych postaw oraz wywoływanie trwałych, pozytywnych zmian w osobowości.

Mentorem biegów w Rawiczu jest Jerzy Górski, mistrz świata w Double IronMan oraz bohater filmów: „Mistrz świata“ oraz „Najlepszy”.

Jakub Latusek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*