Rewitalizacja za wielką kasę coraz bliżej startu

Jednym z elementów rewitalizacji jest przebudowa rynku w Krobi. Fot. UMG Krobia

Wielka rewitalizacja z wielkim dofinansowaniem coraz bliżej. Niestety, magistratowi nie udało się rozstrzygnąć pierwszego przetargu na budowę centrum biblioteczno-kulturalnego KROB_KULT.

Umowę na dofinansowanie rewitalizacji podpisano 17 lipca. Wziął w niej udział marszałek województwa Marek Woźniak. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 17,5 mln złotych, a dofinansowanie przekracza 10,7 mln złotych (9 520 228,55 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 269 363,77 zł z budżetu państwa).

– Przyznając to dofinansowanie zależało nam, by rynek w Krobi stał się miejscem przyjaznym, nie tylko dla mieszkańców, ale i przedsiębiorców. Rewitalizacją zostanie także objęta Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne. Powstaną również m.in. ciąg pieszo-rowerowy „Wzdłuż Rowu Krobskiego” oraz Centrum Biblioteczno- Kulturalne KROB_KULT. To w sumie projekt zakrojony na szeroką skalę, bo obejmujący rewitalizacją 8,35 ha – podkreślił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Radości z podpisania umowy nie krył również burmistrz Krobi Łukasz Kubiak.

– Podpisanie umowy finalizuje kilkunastomiesięczny proces ubiegania się o środki na rewitalizację Krobi, w którym aktywnie uczestniczyli nie tylko pracownicy samorządowi, ale również mieszkańcy gminy – mówił burmistrz.

Przewidywany okres realizacji projektu wynosi od 2 do 3 lat. Niebawem krobski samorząd rozpocznie procedury związane z wyłonieniem wykonawców poszczególnych etapów prac dotyczących rewitalizacji.

W pierwszej kolejności ogłoszono przetarg na budowę Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT, które mieścić się będzie nieopodal Szkoły Podstawowej w Krobi. Do przetargu stanął jeden oferent z Gostynia. Jego oferta przekraczała jednak zaplanowany na tę inwestycję budżet, dlatego krobski magistrat zmuszony był unieważnić pierwsze postępowanie.

Projekt rewitalizacji Krobi obejmuje m.in.: modernizację rynku, polegającą przede wszystkim na przebudowie nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego.

Rewitalizacji ma zostać również poddany ciąg ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, obejmującą w głównej mierze przebudowę istniejących nawierzchni dróg, chodników i miejsc parkingowych. Magistrat planuje ponadto przebudowę budynku i renowację Wyspy Kasztelańskiej.

Elementem rewitalizacji jest też wykonane w 2018 roku utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego.

Jakub Latusek