Są pieniądze na dofinansowanie działalności pozarolniczej

Rolnicy zainreresowani przystąpieniem do programu, niezbędną pomoc otrzymają w biurze ARiMR w Lesznie Fot. ds

Do 13 listopada br. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei. Poprzedni przeprowadzono w 2017 roku.

ARiMR informuje, że premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch transzach. Pierwsze 80 proc. zostanie przekazane, gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Ma na to 9 miesięcy, liczone od dnia doręczenia decyzji. Pozostałe 20 proc. wnioskodawca otrzyma po realizacji biznesplanu.

O pomoc dedykowaną na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie i domownicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Inny, bardzo ważnym warunek mówi, aby beneficjenci nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Agencja informuje, że każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, a na podstawie liczby przyznanych punktów, ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty będą przyznawane m.in. gdy uprawniony w dniu złożenia wniosku nie przekroczy 40. roku życia i będzie beneficjentem lub małżonkiem, uczestniczącym w poddziałaniu „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

W trakcie rozpatrywania wniosków liczy się stopa bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz innowacyjność zaplanowanej działalności. 
Wachlarz pomysłów na biznes, realizowanych przy wsparciu PROW, jest bardzo szeroki. Firmy będą mogły prowadzić m.in. sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedaż produktów nierolniczych, zajmować się rzemiosłem, rękodzielnictwem lub prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Preferowana jest także opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Pełną listę rodzajów działalności opublikowano w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lipca 2016 r.

 Wnioski na rozpoczęcie działalności należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR – informuje Grażyna Sokalla, szefowa biura agencji w Lesznie.

Cały artykuł jest również dostępny w 43 numerze Panoramy Leszczyńskiej z 2018 roku. Zapraszamy do zakupu e-wydania:

AUTOR ARTYKUŁU: ds

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*