Są pieniądze na drogi powiatowe

Powiat kościański ma pieniądze na przebudowę kolejnych dróg. Andrzej Rajewicz

Urząd Wojewódzki opublikował listę projektów drogowych, które dostaną rządowe dofinansowanie. Na liście znalazły się dwa zadania zgłoszone przez powiat kościański.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lista została zatwierdzona przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na dofinansowanie w Wielkopolsce może liczyć 55 zadań powiatowych i gminnych, w tym dwa zadania zgłoszone przez powiat kościański.

Sporo projektów „zniknęło”

To dobra wiadomość zważywszy na fakt, że z listy „zniknęło” sporo projektów zgłoszonych przez różne wielkopolskie gminy. Choć pierwotnie projekty zgłoszone przez takie gminy jak np. Tarnowo Podgórne, czy Czerwonak znalazły się na liście do dofinansowania, to ostatecznie zostały skreślone. Tym bardzie zatem należy cieszyć się, że u nas „się udało”.

Powiat kościański do programu zgłosił dwie drogi powiatowe: odcinek Wyskoć Mała – Wyskoć do drogi powiatowej w Turwi oraz odcinek Brońsko – Nowy Białcz do drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu.

Będzie nowa nawierzchnia

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 (Czacz)” przebudowanych zostanie blisko 6 km drogi. Wartość zadania wyniesie ponad 6 mln złotych, z czego ponad 3 mln złotych pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na całej długości przebudowywanej drogi położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Poza tym jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, a w Brońsku- do 6 metrów.

Na długości blisko 600 metrów po jednej stronie jezdni w Brońsku położony zostanie chodnik o szerokości 2 metrów. drogi poprzez kanalizację deszczową. Wykonane zostaną także roboty mostowe.

Na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P (Turew) obejmie przebudowę blisko 3,5 km drogi. Na całym jej odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, a jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra. Na długości ponad 2,5 km położony zostanie chodnik.

Kanalizacja i oświetlenie

W Wyskoci wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Powstanie także wyniesione przejście dla pieszych. Zjazdy na posesje wyłożone zostaną kostką brukową betonową, a zjazdy na pola będą utwardzone. Koszt przebudowy to 6 mln. zł, natomiast dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie ponad 3,7 mln złotych.

Andrzej Rajewicz