Sąd cofnął decyzję sanepidu

Na rawickim cmentarzu jest coraz mniej miejsc, dlatego gmina zdecydowała się na nową nekropolię w Dębnie Polskim
Na rawickim cmentarzu jest coraz mniej miejsc, dlatego gmina zdecydowała się na nową nekropolię w Dębnie Polskim. Fot. Jakub Latusek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzje zarówno inspektora sanitarnego w Rawiczu (powiatowy), jak i Poznaniu (wielkopolski) w spawie lokalizacji cmentarza w Dębnie Polskim. Kwestia utworzenia nekropolii wraca do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją radnych nowy cmentarz komunalny miał powstać w okolicy Dębna Polskiego. Wówczas uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rezerwując blisko 20 ha terenu pod nekropolię. Plan zakładał wybudowanie głównego placu cmentarnego oraz domu przedpogrzebowego. Wyznaczono też miejsce na drogi dojazdowe, zatoki autobusowe i parkingi.

Brak zgody sanepidu

Na drodze do rozpoczęcia realizacji inwestycji stanęła decyzja lokalnego sanepidu, który nie wydał zgody na usytuowanie w tym miejscu nekropolii.

Zdaniem rawickiego sanepidu teren w Dębnie Polskim nie odpowiada wymaganiom obowiązującego prawa, czyli ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zdaniem tej instytucji z przedstawionej dokumentacji wynika, że w wielu miejscach pierwszy poziom wód gruntowych nie występuje płycej niż 2,5 metra od powierzchni terenu. Jak wyjaśnia burmistrz, miejsca, w których wody gruntowe są wyżej niż wymaga ustawa, mają być przeznaczone pod parkingi czy budowę kaplicy, a nie na pochówki.

W związku z negatywnymi decyzjami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzki ego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, które uniemożliwiały ulokowanie cmentarza w Dębnie Polskim, burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik zdecydował o wejściu na drogę sądową.

Do ponownego rozpatrzenia

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wziął pod uwagę głos gminy i nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę przez pierwszą instancję, czyli powiatowego inspektora sanitarnego w Rawiczu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że strefa sanitarna zawarta w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego spełnia warunki wymagane ustawą i rozporządzeniem. Jako drugi argument WSA wskazał na poziom wody. Sąd stwierdził, że na obecnym etapie poziom wody nie stanowi przeszkody do ulokowania w Dębnie Polskim cmentarza. Trzeci argument dotyczył pozytywnej opinii powiatowego inspektora z 2013 roku, który nie zakwestionował lokalizacji cmentarza w planach miejscowych.

Jak decyzję sądu komentuje burmistrz Rawicza?

– Wydaje się, że decyzja o wystąpieniu na drogę sądową była słuszna. Sąd w Poznaniu uznał nasze racje, dlatego sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia w Rawiczu. Teraz czekamy na kolejną decyzję inspektora powiatowego, który moim zdaniem powinien skorzystać z interpretacji sądu. Dlatego temat ulokowania cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim można uznać cały czas za aktualny – uważa burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.

Jakub Latusek