Sędziowie przeciwko tzw. ustawie kagańcowej

Sędziowie Sądu Rejonowego w Kościanie zaprotestowali przeciw tzw. ustawie kagańcowej. Fot. Sąd Rejonowy w Kościanie
Sędziowie Sądu Rejonowego w Kościanie zaprotestowali przeciw tzw. ustawie kagańcowej. Fot. Sąd Rejonowy w Kościanie

Sędziowie Sądu Rejonowego w Kościanie podjęli uchwałę w której wyrażają swój sprzeciw wobec tzw. ustawy kagańcowej. Kontrowersyjne przepisy, krytykowane przez środowisko prawnicze, weszły w życie 14 lutego.

W czwartek, 13 lutego sędziowie Sądu Rejonowego w Kościanie podjęli uchwałę krytykującą zapisy usta wy, która zmieniła ustrój sądów powszechnych w naszym kraju. Ustawa zwana przez środowisko prawnicze „kagańcową” już obowiązuje.

Zdaniem wielu prawników, a także sędziów z Kościana ustawa narusza konstytucyjny trójpodział władzy i ogranicza prawo sędziów do prywatności. Sędziowie mówią wprost, że to zamach na ich niezależność. Ustawa od samego początku wzbudzała wielkie emocje i kontrowersje. Protestowała opozycja, międzynarodowe organizacje, Unia Europejska, a także sami prawnicy, którzy zorganizowali m.in. w styczniu protest w Warszawie.

Mimo powszechnej krytyki rządzące Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało w Sejmie ustawę.

Treść uchwały podjętej przez sędziów Sądu Rejonowego w Kościanie 13 lutego 2020 r.:

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kościanie stanowczo sprzeciwia się wchodzącym jutro w życie regulacjom tzw. ustawy kagańcowej, a zwłaszcza przepisom naruszającym konstytucyjne prawo sędziów do prywatności, likwidującym de facto samorząd sędziowski, a nade wszystko – ograniczającym niezawisłość sędziowską.

Domagamy się respektowania trójpodziału władzy, co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych, w tym wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także – niedopuszczalność podporządkowywania władzy sądowniczej pozostałym władzom.

Nadto informujemy, że w reakcji na opisaną wyżej sytuację pięcioro sędziów Sądu Rejonowego w Kościanie zdecydowało o wstąpieniu do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego w Kościanie do opublikowania uchwały na stronie internetowej sądu i przesłania jej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Andrzej Rajewicz