Sensacyjne odkrycie podczas remontu

W kościele w Domachowie od 2017 r. prowadzone są prace konserwatorskie. Fot. archiwum

Sensacyjnego odkrycia dokonano podczas prac konserwatorskich prowadzonych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Domachowie w gm. Krobia. Okazuje się, że obiekt może być starszy o dwieście lat niż zakładano do tej pory. Jak to możliwe?

W kościele p.w. św. Michała w Domachowie od 2017 r. prowadzone są prace konserwatorskie z ramach projektu „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski -etap II”. Realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Prace obejmują konserwację bogatego drewnianego wyposażenia świątyni wraz z konserwacją polichromii stropu prezbiterium i nawy.

Jak czytamy w materiale przygotowanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków Jolantę Goszczyńską, w trakcie prac w 2018 r. odkryto gotycką belkę tęczową oraz fragmenty polichromii wyróżniających się bogatą tematyką, kolorystyką i stanowiących unikatowy na terenie Wielkopolski przykład malarstwa, najprawdopodobniej z końca XVI wieku lub początku XVII w. Czekają one na konserwację. Ale polichromie to nie jedyne odkrycie w tym obiekcie.

– Przeprowadzone w ostatnim czasie wstępne badania kościoła oraz badania dendrochronologiczne drewna zmieniły całkowicie dotychczasową wiedzę o świątyni. Rzadko bowiem spotyka się, aby poprzednie ustalenia i datowania zabytku zostały przesunięte aż o 200 lat wstecz– zaznacza Jolanta Goszczyńska.

Jak zaznacza, w literaturze poświęconej drewnianym kościołom Wielkopolski kościół w Domachowie datowany był na rok 1568. Wyróżniano go z uwagi rozwiązanie konstrukcyjne, pierwotną formę głównej bryły, zdwojoną konstrukcję ścian prezbiterium i pierwotnej nawy.

– Badania dendrochronologiczne wykazały, że kościół wzniesiony został z drewna dębowego w 1369 r. Z tego czasu pochodzi drewno użyte do budowy ścian zrębowych kościoła oraz więźby dachowej – informuje wojewódzki konserwator.

Dotychczas najwcześniej w Wielkopolsce datowany był kościół w Tarnowie Pałuckim, którego drewniane elementy nawy i prezbiterium pochodziły z 1374 r.

Konieczna jest kontynuacja badań architektonicznych kościoła, a także przeprowadzenia prac konserwatorskich odkrytych polichromii – dodaje Jolanta Goszczyńska, wojewódzki konserwator zabytków.

Anna Maćkowiak