Starostwo oddało prawie półtora miliona dotacji

Henryk Bartoszewski zapowiada, że powiat wyremontuje ścieżkę rowerową Bieżyń-Cichowo. Fot. Bogdan Ludowicz
Henryk Bartoszewski zapowiada, że powiat wyremontuje ścieżkę rowerową Bieżyń-Cichowo. Fot. Bogdan Ludowicz

Będziemy inwestować tylko w te drogi, na które otrzymamy pięćdziesiąt procent dofinansowania z gminy, w której droga się znajduje. Od tej zasady nie ma wyjątku – zapowiada starosta kościański Henryk Bartoszewski.

Brak wyjątków od zasady przyjętej przez władze powiatu ma swoje konsekwencje. Starostwo musiało oddać do Funduszu Dróg Samorządowych prawie półtora miliona złotych dotacji, którą otrzymało na przebudowę drogi z Bieżynia do Cichowa. Powód? Na współfinansowanie inwestycji nie zgodziła się gmina Krzywiń.

Starosta powiatu Henryk Bartoszewski w takim systemie finansowania inwestycji drogowych widzi same plusy.

– Gminy płacąc zaledwie 25% wartości inwestycji zyskują odnowioną drogę, której przebudowa to nierzadko koszt kilku milionów złotych – podkreśla. – Połowę kosztów pokrywa dotacja, resztę powiat i gmina dzielą na pół.

Na początku września ubiegłego roku starosta poinformował gminę Krzywiń, że powiat otrzymał dotację na drogę Bieżyń – Cichowo i wnosi o partycypację gminy w kosztach inwestycji w wysokości ponad 739 tys. zł. Wartość całej inwestycji to blisko 3 mln. zł.

– Bardzo proszę o poważne i spokojne rozważenie sytuacji w jakiej się znajdujemy i udzielenie nam tego wparcia – czytamy w piśmie wysłanym przez starostę do władz gminy.

Inaczej sprawę widzą władze samorządowe Krzywinia. Burmistrz poinformował starostę, że sprawę musi przedyskutować z radnymi, ale też złożył propozycję.

– Składam propozycję partycypacji powiatu w budowie drogi na os. Młodych w Krzywiniu w kwocie 739 tys. zł, co będzie świadczyło o rzeczywistej współpracy i więzi między naszymi samorządami – napisał Jacek Nowak.

Burmistrz i radni gminy w pismach do starosty podkreślają, że zostali postawieni przed faktem dokonanym i ,,groźbą” odstąpienia od inwestycji, jeśli nie wyłożą pieniędzy.

– Nie można szantażować gmin. Każdy daje tyle, na ile go stać. Każdy samorząd ma swoje jasno określone zadania – mówi Bartosz Kobus, sekretarz gminy Krzywiń i radny powiatowy.

Podczas konferencji prasowej Henryk Bartoszewski skrytykował postawę samorządu Krzywinia, wytykając mu jednocześnie wydanie pieniędzy na drogę gminną Jurkowo – Wymysłowo.

– Starosta bezpodstawnie ingeruje w realizowane przez nasz samorząd projekty. To, gdzie i jaka droga gminna zostanie wyremontowana, jest sprawą wewnętrzną samorządu gminy – komentuje Jacek Nowak.

Powiat drogi Bieżyń -Cichowo nie przebuduje. Pieniądze zarezerwowane na ten cel w swoim budżecie wyda na remont biegnącej wzdłuż niej ścieżki rowerowej.

Anna Szklarska-Meller