Strefa dla przedsiębiorców, skatepark dla młodzieży

Fot. arch

Z Robertem Kasperczakiem, nowo wybranym wójtem gminy Włoszakowice, rozmawia Anna Maćkowiak

Co skłoniło pana do startu w wyborach samorządowych?
Kolejne wyzwanie w mojej pracy zawodowej, znajomość problematyki samorządowej, znajomość środowiska, potrzeb, oczekiwań mieszkańców, możliwość zmian, które będę mógł wprowadzić przez najbliższe pięć lat, czyli w czasie trwania kadencji.

Czy gminę czekają zmiany kadrowe?
W chwili obecnej nie planuję zmian kadrowych, chyba że w naturalny sposób będą one wynikały z przejścia dotychczasowych pracowników na emeryturę bądź inne świadczenia.

Jakie inwestycje planuje pan przeprowadzić w gminie Włoszakowice?

Do najważniejszych zaliczam budowę nowych i modernizację istniejących dróg gminnych, ciągów pieszo-rowerowych, kontynuację rozbudowy kanalizacji sanitarnej i dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni, dalszą gazyfikację kolejnych miejscowości gminy, a także poprawę systemów melioracji gruntów rolnych. Chodzi m.in. o przebudowę drogi Boszkowo Letnisko – Boszkowo – w kierunku Bucza, przebudowę i budowę drogi Krzycko Wielkie – Boguszyn, przebudowę drogi w Jezierzycach Kościelnych, budowę ścieżki rowerowej Gołanice – Włoszakowice, przebudowę drogi Dłużyna – Skarżyń, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Bukówiec Górny – Machcin, drogi dla rowerów Gołanice – Włoszakowice oraz kilku innych ciągów pieszo-rowerowych.

Przed wyborami mówił pan również o takich inwestycjach jak: budowa ścieżek edukacyjnych i rekreacyjnych, stadionu hippicznego, utworzenie strefy inwestycyjnej w gminie, budowa skateparku…
Ścieżki edukacyjno-rekreacyjne, które zaproponowałem, miałyby funkcjonować w oparciu o tereny bez koniecznej ingerencji w środowisko naturalne przy odpowiednim oznakowaniu i wykorzystywać walory ukształtowania terenu w poszczególnych miejscowościach gminy. Co do stadionu hippicznego: od wielu lat w Bukówcu Górnym odbywają się zawody konne. Wspaniała impreza zasługuje na godne warunki rozgrywania zawodów. Mam tu na myśli renowację murawy, wykonanie trybun, poprawę zaplecza sanitarnego, itp. Stadion ten powinien spełniać różnorakie funkcje. Poza tym chciałbym stworzyć strefę aktywności gospodarczej, dzięki której przedsiębiorcy z gminy Włoszakowice mieliby możliwość dalszego rozwoju swoich firm. I coś dla młodych osób, lubiących jeździć na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach – skatepark. Gdzie powstanie – zobaczymy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*