Tajemnicza rezygnacja Krystiana Maćkowiaka

Fot. portalsamorzadowy.pl

O powodach swojej rezygnacji z pracy w starostwie powiatowym nie będę wypowiadał się publicznie – ucina pytanie o powody rozstania z urzędem Krystian Maćkowiak, sekretarz powiatu leszczyńskiego. – To nie jest odpowiedni moment, aby mówić o swoich dalszych planach zawodowych.

Sekretarz wniosek o rozwiązanie stosunku pracy złożył z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zatem w starostwie będzie pracował do końca sierpnia.

Decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy w starostwie „wyszła” od Krystiana Maćkowiaka, dlatego jego pracodawca został zwolniony z konieczności pytania o zgodę Rady Miejskiej Leszna, której radnym jest Maćkowiak. Zgodnie z przepisami rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga akceptacji rady lub sejmiku województwa, którego jest on członkiem. Organ ten może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli jego podstawą są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu. Szczególna ochrona etatu radnego powstaje z chwilą jego wyboru. Okres ochronny kończy się z upływem kadencji, na którą go powołano, chyba że utraci mandat.

Krystian Maćkowiak sekretarzem powiatu leszczyńskiego został w styczniu 2011 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ma doktorat z nauki o kulturze fizycznej, który obronił na macierzystej uczelni. K. Maćkowiak od dwóch kadencji jest też radnym Leszna, należy do klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Obecnie jest przewodniczącym komisji edukacji. Wcześniej Krystian Maćkowiak pracował w oświacie. Był nauczycielem, wykładowcą akademickim, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie i dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie. ds

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*