Termomodernizacja w więzieniu

Termomodernizacji zostaną poddane dwa pawilony mieszkalne dla osadzonych w zakładzie karnym. Fot. Jakub Latusek
Termomodernizacji zostaną poddane dwa pawilony mieszkalne dla osadzonych w zakładzie karnym. Fot. Jakub Latusek

Podobno więzienia otrzymują dodatkowe pieniądze na trzy rzeczy: większe mury, grubsze kraty i więcej strażników. Ze stereotypu wyłamuje się Zakład Karny w Rawiczu, który pozyskał dofinansowanie na termomodernizację swoich obiektów.

Na mocy podpisanej umowy w Zakładzie Karnym w Rawiczu zostaną przeprowadzone roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres planowanych prac obejmuje w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych, osuszanie murów, ocieplenie dachów, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację istniejącej wentylacji grawitacyjnej, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę elektrycznej instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż systemów fotowoltaicznych. Roboty zostaną przeprowadzone na budynkach administracyjnych oraz dwóch pawilonach mieszkalnych.

Wykonawcą inwestycji, którego wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma Rawbud Sp. z o.o. z Masłowa koło Rawicza. Wartość umowy opiewa na 11.101.380 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 31 maja 2022 roku. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jakub Latusek