Trzy nowe książki o ziemi górowskiej

Publikacja Elżbiety Maćkowskiej jest jedną z trzech nowych książek o ziemi górowskiej. Fot. archiwum

Na rynku wydawniczym pojawiły się właśnie trzy nowe publikacje dotyczące ziemi górowskiej. Znajdziemy w nich zdjęcia i informacje o górowskich zabytkach, przyrodzie, ale także legendach, zwyczajach i obrzędach. Każda z pozycji ma innego autora. Są nimi: Arkadiusz Gortych, Elżbieta Maćkowska oraz Irena Bulczyńska.

Moja książka to album fotograficzny zatytułowany „Ujście Baryczy wczoraj i dziś”. Tytuł nie jest przypadkowy, bo pokazuję przedwojenne widokówki ukazujące różne ciekawe miejsca naszego powiatu w zestawieniu z ich aktualnymi fotografiami. Niektóre z tych miejsc wciąż zachwycają jak choćby Wieża Głogowska w Górze czy budynek byłego ratusza w Czerninie. Niestety, są też zabytki, których obecny stan jest po prostu katastrofalny. To m.in. pałace w Bełczu Wielkim i w Czerninie – mówi Arkadiusz Gortych.

Książka Ireny Bulczyńskiej to również album, ale o tematyce przyrodniczej. Jest on „formą zaproszenia dla tych, którzy jeszcze tu nie dotarli, a pamiątką dla tych, którzy już tu byli. Ta fotograficzna wędrówka przez cztery pory roku po ziemi górowskiej z biegiem Baryczy pokazuje zaledwie niewielki fragment toczącego się tutaj życia” – napisano.

Publikacja Elżbiety Maćkowskiej ma zupełnie inny charakter. To opowieść o zwyczajach i obrzędach, o kulturze społecznej, która rozwinęła się w powiecie górowskim po 1945 roku. W dużej mierze powstała ona na podstawie rozmów i wywiadów z mieszkańcami gmin powiatu górowskiego, ale wsparta jest także bogatą bibliografią.

Wszyscy wymienieni autorzy od lat zafascynowani są lokalną historią i przyrodą, a przy tym zaangażowani w działalność na rzecz ziemi górowskiej .

Album Arkadiusz Gortycha wydano w ramach projektu grantowego „Ujście Baryczy – i jedziesz w dobrym kierunku” realizowanego przez Stowarzyszenie „Młodzi-Młodym”, a książki Elżbiety Maćkowskiej i Ireny Bulczyńskiej wydano w ramach projektu „Cztery pory roku nad Baryczą”, realizowanego przez górowską Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza. Oba wspomniane projekty otrzymały na ten cel środki w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy.

– Książki dystrybuowane są bezpłatnie. Zainteresowani znajdą je w bibliotekach gmin Góra, Wąsosz i Niechlów, które należą do LGD Ujście Baryczy. Część zostanie także przekazana samorządom do rozdawnictwa w celach promocyjnych. Osoby, które chciałby je mieć na własność, powinny skontaktować się z członkami naszego stowarzyszenia – dodaje Arkadiusz Gortych.

Anna Machowska