Wielkopolscy pszczelarze chętnie korzystają z tego wsparcia unia refunduje m.in. zakupu pszczół i specjalistyczne szkolenia.

Pszczelarstwo jest działem specjalnym produkcji rolnej, a osoby, które się nim zajmują mogą liczyć na unijne dofinansowanie. Niestety, nie wszyscy. Warunkiem jest zarejestrowanie pasieki przez pszczelarza oraz uzyskiwanie odpowiednio wysokich dochodów rocznych. Pomimo tych ograniczeń w skali kraju zainteresowanie finansowym wsparciem z Brukseli jest coraz większe. Okazuje się, że najchętniej korzystają z niego pszczelarze z województwa lubelskiego i wielkopolskiego.

Kierunki wsparcia dla pszczelarzy są zróżnicowane i dostosowane do potrzeb poszczególnych producentów. Z unijnych pieniędzy w ramach programu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” można finansować m.in.: przeprowadzanie szkoleń, kursów i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, pszczół, leków do zwalczania warrozy, zakup lawet do sezonowego przenoszenia uli czy specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do analizy jakości miodów.

Co prawda o dofinansowanie mogą starać się jedynie związki, grupy producenckie, stowarzyszenia i spółdzielnie pszczelarskie, ale pieniądze poprzez nie trafiają już bezpośrednio do indywidualnych pszczelarzy. Otrzymują je oni w formie refundacji.

Całkowicie zwracane są koszty organizacji szkoleń i kursów oraz leczenia pszczół, a w 60 – 70 procentach zakup sprzętu pszczelarskiego oraz lawet do przewozu uli i zakup pszczół.
Unijne dofinansowanie może ale nie musi być limitowane. Wszystko zależy od tego, na co pszczelarz potrzebuje pieniędzy. W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i lawet do przewozu uli limit wynosi 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie więcej niż 10 tys. zł w sumie. Limity dotyczą też pieniędzy przeznaczanych na zakup pszczół – w danym sezonie pszczelarz nie może otrzymać więcej matek niż 50 procent posiadanych przez niego rodzin pszczelich, a pakietów i odkładów (łącznie) więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. W pozostałych przypadkach limitów nie ma.

Trzeba też podkreślić, że z finansowego wsparcia na: szkolenia, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup pszczół i analizę jakości miodu swobodnie korzystać mogą również pszczelarze, którzy są posiadaczami ziemi. Inaczej wygląda to w przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i lawet, gdzie pszczelarz co prawda może posiadać ziemię, ale wielkość ekonomiczne jego gospodarstwa nie może być zbyt wielka (określają to szczegółowe przepisy).

Pomoc dla pszczelarzy realizuje Agencja Rynku Rolnego w ramach trzyletniego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Aby z niej skorzystać trzeba najpierw zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR. Formularze dostępne są na stronie internetowej agencji (www.arr.gov.pl) bądź w siedzibie jednego z jej oddziałów terenowych.

W przedłożonym przez pszczelarza projekcie zakładającym unijne wsparcie muszą znaleźć się szczegółowe dane dotyczące podejmowanych działań. Dofinansowanie dostają wszystkie projekty, które spełniają kryteria.

Pszczelarze zaznaczają, że jeśli ktoś widzi w tym łatwy sposób na zarobek może się rozczarować, bo trzeba być naprawdę dobrym znawcą tematu żeby poprowadzić własną pasiekę. mach

neorol728x100

mlyn-grygier

kawirol3103

karcher3103

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*