Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu

121

16 grudnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu odbyła się niecodzienna uroczystość, jaką była wizyta studyjna prezentująca dorobek szkoły ubiegającej się o przyjęcie do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Ideą programu Szkoła Promująca Zdrowie jest tworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną oraz promowanie zdrowia w środowisku lokalnym.
Gostyńska „Dwójka” przystąpiła do programu SzPZ w roku szkolnym 2010/11.

Odtąd konsekwentnie realizuje działania zgodne z założeniami programu. W roku szkolnym 2012/13 SP2 jako pierwsza placówka w Gostyniu otrzymała certyfikat przynależności do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie szkoła ubiega się o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. We wrześniu 2016 r. została dokonana autoewaluacja działań w obrębie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie, co jest jednym z warunków, umożliwiających podjęcie starań o nadanie Krajowego Certyfikatu SzPZ.

W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli członkowie społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej wyniki autoewaluacji oraz dorobek Szkoły Promującej Zdrowie z ostatnich trzech lat.

Spotkanie uświetniła barwna, dynamiczna i pełna humoru część artystyczna, w której uczniowie zaprezentowali, na czym polega zdrowy styl życia. Jak dokonywać „zdrowych” wyborów doradzali publiczności m. in. bohaterowie znanej baśni „Jaś i Małgosia”. Widzowie zobaczyli też ducha oraz byli świadkami „bitwy” warzyw i owoców, zakończonej oczywiście remisem. Nie zabrakło piosenek, układów tanecznych oraz gimnastyki. Scenografię stanowiły ciekawe dekoracje, np. zestaw zdrowej żywności i przyborów sportowych.

Uczniowie przedstawili w ten sposób wszystkie aspekty zdrowia: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

Obecna na uroczystości pani Katarzyna Wardzińska – koordynator wojewódzki SzPZ, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu pozytywnie oceniła działania SzPZ w SP2 w Gostyniu. Natomiast Zastępca Burmistrza Gostynia p. Elżbieta Palka podziękowała społeczności szkolnej za podjęcie realizacji zadań w zakresie misji promocji zdrowia oraz uczniom za dobry występ w programie artystycznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

*