Wiadukt będzie gotowy szybciej niż tunel

Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Klonówcu odbywa się w dobrym tempie. Fot.Michał Wiśniewski

Firmy pracujące na zlecenie kolei po nieplanowanej przerwie ruszyły z pracami przy budowie wiaduktu na ul. Wilkowickiej. Dużo większe awansowanie prac widać na wiadukcie w Klonówcu, który ma pozwolić na omijanie przejazdu kolejowego między Lesznem a Lipnem. W przyszłym roku ma być oddany także tunel dla pieszych na ul. Okrężnej w Lesznie.

Po przymusowym przestoju prac na ul. Wilkowickiej kolej zapewnia, że wznowienie prac nastąpiło w dużym tempie.

– Przyłączanie obejścia ciepłociągu i usuwanie kolizji z infrastrukturą gazowniczą jest już zakończone. Pozwala to na prowadzenie dalszych prac przy budowie wiaduktu. Gotowy jest już jeden z przyczółków nowego obiektu, w najbliższym czasie zaczną się prace przy powstawaniu kolejnego – mówi Radosław Śledziński z PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Znacznie poważniejsze zaawansowanie prace widać na kolejnym z wiaduktów budowanych wzdłuż drogi Leszno – Lipno na wysokości Karolewka i Klonówca.

– Zakończyło się wznoszenie nasypu znajdującego się od strony Poznania. Drugi z nasypów, znajdujący się od strony Leszna, jest już uformowany. Konieczne będzie jeszcze jego wzmocnienie. Na placu budowy zakończyły się już zasadnicze roboty żelbetowe. Sukcesywnie układane są warstwy asfaltu. Postępują prace przy budowie dojazdu do obiektu od strony Leszna. Rozpoczął się montaż krawężników – dodaje Śledziński.

Budowa nowych wiaduktów realizowana jest w ramach modernizacji linii E59 Poznań – Wrocław. Po zakończonej inwestycji pociągi, według założeń PKP, między Wielkopolską a Dolnym Śląskiem mają jechać z prędkością do 160 km/h.

Inną ważną inwestycją PKP jest ciągnąca się od wielu miesięcy budowa przejścia podziemnego pod torowiskiem w Zaborowie.

Tunel dla pieszych i rowerów pozwoli na bezpieczne połączenie Zaborowa z ulicą Okrężną bez konieczności nadkładania drogi przez przejazd na ul. 1 Maja. Roboty trwają od blisko dwóch lat. W międzyczasie z placu budowy wycofał się włoski wykonawca zastąpiony inną firmą. Kolej zapewnia, że wszystkie roboty realizowane są zgodnie z nowym harmonogramem.

– Niemal gotowa jest konstrukcja nowego obiektu. Prace budowlane i wykończeniowe planujemy zakończyć do końca pierwszego kwartału 2020 r. Obiekt będzie dostępny po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Powinno to nastąpić w połowie przyszłego roku – zapewnia Radosław Śledziński.

Tunel umożliwi swobodny przejazd dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

– Inwestycja przewiduje powstanie specjalnych pochylni, które ułatwią przejście i przejazd tunelem – dodaje Śledziński.

Michał Wiśniewski