W kwietniu minął rok od wejścia w życie programu Rodzina 500 Plus. Prawo do świadczenia jest ustalane na rok, ale w pierwszym okresie rozliczeniowym obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września br.

Kwota świadczeń wynosi 500 zł miesięcznie i wypłacana jest na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. Natomiast rodzinom o niższych dochodach, nieprzekraczających 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenia wypłacane są także na pierwsze dziecko.

Z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podsumowującego roczny program Rodzina 500 Plus, wynika, że skorzystało z niego 2,59 mln rodzin. Większość z nich, bo 1,49 mln wychowuje dwójkę dzieci. Przez ostatni rok programem zostało objętych 3,9 mln dzieci, co stanowi 57% wszystkich poniżej 18 roku życia.

Łącznie na ten cel wypłacono z budżetu państwa 23 mld zł. Resort podaje także, że 725 tys. rodzin otrzymuje świadczenia na jedno dziecko, a 374,4 tys. stanowią rodziny wielodzietne, które na utrzymaniu mają troje i więcej dzieci. Natomiast 60% rodzin otrzymuje świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenia pobiera 123,7 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, co stanowi 5% wszystkich uprawnionych.

Program Rodzina 500 Plus, pomimo pewnych wad, zasługuje na pozytywną ocenę. Nie sprawdziły się przewidywania, że to „rozdawnictwo” społecznych pieniędzy prowadzić będzie do ich marnotrawienia w postaci konsumpcji bez umiaru, przede wszystkim alkoholu. Trudno po roku dopatrywać się wyraźnego przyrostu urodzeń dzieci, ale wiele innych danych potwierdza, jak bardzo program trafił w społeczne potrzeby i oczekiwania, a jego realizacja przyniosła wyraźne pożądane skutki. Poprawiła się kondycja tysięcy polskich rodzin, które wyszły ze stanu ubóstwa, a niekiedy wręcz nędzy. Matki w tych rodzinach otrzymały możliwość lepszego troszczenia się o dzieci, zaś tysiące dzieci uwolniły się od poczucia niższości wobec swych lepiej sytuowanych rówieśników – twierdzi Heliodor Muszyński, pedagog i psycholog społeczny oraz dyrektor Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Lesznie.

Jak rządowy program realizowany jest w naszym regionie? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w 2016 roku na ten cel wypłacił łącznie ponad 27 mln zł.

Od kwietnia do grudnia 2016 roku wydanych zostało 4856 decyzji, w tym 4515 pozytywnych, 126 odmawiających prawa do świadczenia na pierwsze dziecko i przyznające świadczenie na drugie i kolejne dziecko oraz 211 odmawiających prawa do świadczeń – informuje Małgorzata Cińcio, kierowniczka działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

Program Rodzina 500+ cieszy się w Lesznie bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad połowa leszczyńskich dzieci jest uprawniona do świadczenia wychowawczego. Jak wyjaśnia Małgorzata Cińcio, ze złożeniem wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie ma żadnego problemu, gdyż formularze są czytelne i proste w wypełnieniu. Jedynie osoby ubiegające się o pieniądze na pierwsze dziecko, u których zmieniła się sytuacja dochodowo-rodzinna, muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu.

Jeżeli pieniądze są marnotrawione czy wydawane niezgodnie z ich przeznaczeniem, dany ośrodek może przekazać nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub poprzez opłacenie usług.

W 2016 r. wpłynęło pięć informacji o rzekomym marnotrawieniu środków przez osoby pobierające świadczenia. Jedynie w dwóch przypadkach informacje się potwierdziły i świadczenia były wypłacana w formie rzeczowej oraz poprzez opłacanie usług – wyjaśnia Małgorzata Cińcio.

W MOPR w Lesznie funkcjonuje zespół do spraw asysty rodzinnej, który służy rodzicom mającym problemy z racjonalnym dysponowaniem środkami finansowymi, w tym otrzymywanymi z programu Rodzina 500+. Objęte jego pomocą są też rodziny borykające się z różnymi dysfunkcjami. Zadaniem doradcy jest udzielanie wsparcia w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także porad w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.

Program 500+ w całym kraju cieszył się sporym zainteresowaniem, szczególnie wśród osób, które zostały nim objęte. Nie bez powodu pytanie: „Jak wypełnić wniosek 500+? ” znalazło się na czwartym miejscu najczęściej zadawanych pytań w rankingu Google 2016 roku.

Program doprowadził też do poprawy sytuacji tysięcy matek, które bieda zmuszała do podejmowania często drastycznie niskopłatnych prac. Dzięki 500+ uwolniły się one od zależności ekonomicznej i mogły swoim pracodawcom stawiać własne warunki. Wystarczy wspomnieć, że w sieci „Biedronka” już czterokrotnie podnoszono płace – wyjaśnia Heliodor Muszyński.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie od 1 kwietnia ub.r. do 31 marca br. wydano 2040 decyzji, w tym 64 odmownych i 146 dotyczących uchyleń, zmian bądź umorzeń.

– W pierwszym kwartale br. czwórka dzieci otrzymuje wsparcie w formie rzeczowej. 1628 rodzin ma ustalone prawo do świadczenia, w tym 498 na pierwsze i jedyne dziecko oraz 101 na niepełnosprawne – mówi Justyna Walczak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Natalia Kurpisz

Cały artykuł w 24. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

w

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*