Wielkie pieniądze na inwestycje

Oprócz budowy sieci kanalizacyjnej, na całym odcinku inwestycji wykonano też nowy dywanik asfaltowy. Fot. UMG Miejska Górka

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach. Prace trwały ponad rok. To nie jedyna inwestycja w rozbudowę sieci. Wkrótce nastąpi kolejna, która także została wsparta dofinansowaniem zewnętrznym i to w astronomicznej kwocie prawie 4 milionów złotych.

W ramach inwestycji został wykonany cały odcinek rurociągu tłocznego z Kołaczkowic do Oczkowic oraz ok. 98 % sieci wodociągowej, prowadzącej z Kołaczkowic do Dłoni. Wybudowano 1,7 km sieci grawitacyjnej, 2,8 km sieci ciśnieniowej, 2 przepompownie ścieków, 4,6 km sieci wodociągowej oraz odtworzono nawierzchnię na drogach. Dodatkowo przy drogach gminnych obustronnie wymieniono krawężnik.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 3 mln 200 tys. zł. Na jej realizację miejskogórecka gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą robót była firma EKO-KAN-GAZ z miejscowości Karski koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Skanalizują kolejne wsie

To nie jedyna inwestycja w sieć wodno-kanalizacyjną, którą gmina wykona w najbliższym czasie.

Miejskogórecki magistrat otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,64 mln zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 5 milionów złotych.

– Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami ścieków w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo, w aglomeracji Miejska Górka. Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami ma za zadanie odprowadzenie ścieków gospodarczo – bytowych z gospodarstw domowych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Karolinkach – informuje Piotr Poprawa z Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

W ramach inwestycji przewiduje się ułożenie rurociągów kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 8,798 km. Długość przyłączy kanalizacyjnych wyniesie ok. 0,868 km. Planowane jest również wykonanie 7 przepompowni ścieków.

Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2019 – 2021. Przetarg zostanie ogłoszony jesienią bieżącego roku.

Kolejne dofinansowania

Miejskogórecki magistrat jest ostatnio bardzo aktywny w zdobywaniu funduszy zewnętrznych na swoje inwestycje. Udało mu się pozyskać m.in. ok. 500 tysięcy na remont budynku szkolnego w Konarach czy blisko pół miliona na budowę dwóch świetlic wiejskich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo.

Jednak największym zdobytym dofinansowaniem jest to, na budowę nowoczesnej hali w Miejskiej Górce. Na inwestycję gmina otrzymała wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 4 milionów złotych Halę otwarto w lutym tego roku.

Jakub Latusek