Wojewoda czeka na wyjaśnienia

374
Fot. arch

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wezwał powiaty górowski i milicki do przedstawienia sytuacji finansowej samorządów. W przypadku górowskiego chodzi m.in. o to, iż zarząd ma przedstawić informację dotyczącą negatywnej oceny programu naprawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki medycznej.

Oba samorządy mają złożyć wyjaśnienia nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisma. Jeśli okaże się, że powiaty nie przedstawią informacji dającej nadzieję na poprawę skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych wojewoda dolnośląski rozważy podjęcie postępowań nadzorczych przewidzianych w artykule 84 ustawy o samorządzie powiatowym – informuje Sylwia Jurgiel, rzeczniczka prasowa wojewody dolnośląskiego.

We wspomnianym artykule czytamy, że w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.

Władze powiatu górowskiego nie chcą oficjalnie komentować sprawy.

Analizujemy pismo wojewody i ustosunkujemy się do niego – zapowiada wicestarosta górowski Paweł Niedźwiedź. ama

Cały artykuł w 37. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

*