august, 2018

15aug(aug 15)08:00(aug 15)08:00Pątniczy Rajd Cyklistów " Na odpust do Charbielina" - Wniebowzięcie NMP08:00 - 16:00

Szczegóły wydarzenia

INFORMATORWSCHOWA – CHARBIELIN – WSCHOWA 15 SIERPNIA 2018REGULAMIN1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANZATORZY:KLUB TURYSTYKI TREKINGU „HORYZONT” WSCHOWASTOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE ZIEMI WSCHOWSKIEJ
2. PATRONAT: UBEZPIECZENIE PH INSURANCE PAWEŁ GAŁA WSCHOWA KLASZTOR FRANCISZKANÓW WE WSCHOWIE POWIAT WSCHOWSKI
3. CEL:a). RELIGIJNY – nawiedzenie sanktuarium Wniebowzięcia NMP Pośredniczki Łask oraz uczestnictwo we Mszy Świętej odpustowej, b). REKREACYJNY – popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnej rekreacji, c). KSZTAŁCĄCY – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy związanej z: krajoznawstwem, dziedzictwem kulturowym oraz środowiskiem naturalnym regionu wschowskiego i leszczyńskiego
4. TERMIN:środa dnia 15 sierpnia 2018 r. Zbiórka pątników o godz. 8:00 we Wschowiena dziedzińcu przy Klasztorze Franciszkanów
5. PROGRAM PIELGRZYMKI: I.–przejazd rowerem na trasie Wschowa – Charbielin II.–obowiązkowe uczestnictwo we Mszy Świętej o godz.12:00III.– poczęstunek gorący posiłek i napoje w miejscowości BuczIV.– przejazd rowerami z Bucza do Wschowy
6. TRASA PIELGRZYMKI:Wschowa – Osowa Sień – Niechłód – Boguszyn – Włoszakowice – Dłużyna – Charbielin – Bucz – Boszkowo – Wschowa; ok. 79, 8 km
REGULAMIN
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:-w rajdzie uczestniczą osoby pełnoletnie oraz młodzież od 15-dzieci do lat 15 mogą brać udział tylko pod opieką dorosłych-szkoły czy placówki oświatowe zgłaszają się w grupach pod opieką nauczyciela uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo do dnia 13 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00, tel. 661 237 745; e-mail: lutman51@o2.pl
7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:-gorący posiłek i napoje,
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:a.uczestnicy rajdów rowerowych powinni mieć ze sobą pojemniki z wodą mineralnąb.uczestnicy pielgrzymki rowerowej powinni posiadać ubiory dostosowane do potrzeb pogodowych i odpowiednie dla turystyki rowerowejc. organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników bądź osoby trzecied.dzieci i młodzież do lat 18 – uczestniczący w pielgrzymce rowerowej powinni posiadać kartę rowerowąe.ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy rajdu obowiązani są wykupić jako wspólną polisę ubezpieczeniową na miejscu startu f.na starcie należy opłacić ubezpieczenie NNW w PZU: 1 zł od osobyg.również opłacić wpisowa za catering w wysokości : 20 zł od osoby9. P
OSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:Na drodze publicznej poruszamy się w kolumnie zgodnie z przepisami Art. 2 poz. 1a, Art. 32 poz.1 pkt.2 oraz Art. 33 Ustawy z dn. 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym. Tempo jazdy rowerem na rajdzie nie może przekraczać 21 km/h. Poruszamy się wszyscy razem, nie dozwolone są samodzielne tzw. odskoki rowerzystów do „przodu”. Takie zachowanie grozi wykluczeniem z dalszej jazdy na rajdzie! Uwaga! Liczba uczestników ograniczona do 20 osób

Czas trwania

(środa) 08:00 - 16:00

X